Uitleendienst feestmateriaal

Bij de technische dienst kan je terecht voor het ontlenen van feestmateriaal.

Voorwaarden

Feestmateriaal wordt niet ter beschikking gesteld aan particulieren die niet in Tienen wonen of voor activiteiten die buiten Tienen plaatsvinden. Ontleende materialen mogen in geen geval uitgeleend of verhuurd worden aan derden.

Procedure

De aanvragen gebeuren met het pdf-aanvraagformulier of het elektronisch aanvraagformulier. Aanvragen voor feestmateriaal voor eenzelfde activiteit dienen gecentraliseerd te worden op één aanvraagformulier.

De aanvragen moeten minimum 3 weken voor de ontlening ingediend worden.

Mondelinge of telefonische aanvragen worden niet behandeld. De toewijzing is pas geldig wanneer ze schriftelijk bevestigd is door de technische dienst en na betaling van de retributie van het gereserveerde materiaal.

De afsluiting van het ter beschikking gestelde materiaal gebeurt een week voor de datum van de activiteit. Vanaf dan kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.

Meebrengen

Bij de afhaling: kopie aanvraagformulier, cash waarborg en indien gevraagd betalingsbewijs verzekering.

Bedrag

Bij het bepalen van de retributie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  • categorie 1: stadsdiensten (inclusief politie en brandweer), erkende adviesraden, samenwerkingsverbanden tussen handelaars (en particulieren) ten voordele van Tiense inwoners;
  • categorie 2: onderwijsinstellingen en verenigingen aangesloten bij een erkende Tiense adviesraad, Tiense leerlingenraden, Tiense verenigingen/instellingen van andersvaliden, verenigingen die deel uitmaken van een verbond (HZVB en VGTO) dat aangesloten is bij de stedelijke adviesraad sport, Tiense humanitaire organisaties, aanvragers reglement muzikale evenementen, aanvragers reglement speciale projecten, aanvragers speelstraat, aanvragers straat/wijkfeest;
  • categorie 3: Tiense verenigingen die niet zijn aangesloten bij een erkende adviesraad, bedrijven en instellingen gevestigd in Tienen, fysieke personen woonachtig in Tienen.

Het ontlenen is gratis voor:

  • categorie 1;
  • categorie 2 en 3 indien het materiaal door de ontlener wordt afgehaald en teruggebracht;
  • voor de ontlener waarvoor de stad  beslist heeft logistieke steun te verlenen. 

In de andere gevallen is onderstaande retributie verschuldigd:

Prijs per stuk voor een periode van 1 week (7 kalenderdagen)
Voor elke bijkomende begonnen week: + 50 % van de prijs

Aard van het materiaal

Artikelnr

Categorie 1 

Categorie 2

Categorie 3

Waarborg per stuk

Aantal personen bij afhaling

Stoelen: stapelbaar

1

 

0,30

0,45

1

2

Tafels: opklapbaar: 1,10 m x 0,70 m

2

 

0,85

1,25

3

2

Houten planken: 3,00 m x 0,74 m + 3 schragen

3

 

2,25

3,25

6

2

Podiumelementen: 1 m x 2 m

4

 

4,35

6,50

12

2

Wagentje voor vervoer podiumelementen

5

 

4,35

6,50

12

2

Opstaptreden voor podium: (20-40-60-80 cm)

6

 

4,35

6,50

12

2

Leuningen voor podiumelementen: (2 m)

7

 

4,35

6,50

12

2

Nadarhekken: 2,50 m lang x 1,10 m hoog

8

 

0,85

1,25

3

1

Heras-afsluiting: 3 m b x 2 m h + betonblokken

9

 

3,25

5

10

2

Schraag of nadar met signalisatie

10

 

2,75

4,50

6

1

Pijlen 'parking' L of R (op voet)

11

 

2,75

4,50

6

1

Platen 'parkeerverbod' (op voet)*

12

 

2,75

4,5

6

1

Stemhokjes (metaal): 1 m h x 0,80 m b

13

 

11

16,25

30

1

Stembussen

14

 

1,35

2,10

4

1

Kapstokken: 50 haken, 1,50 m (op voet)

15

 

5,75

8,25

15

2

Houten panelen op voet: 2,44 m b x 1,22 m h

16

 

3,25

5

12

2

Metalen panelen op voet: 1 m b x 2 m h

17

 

2,75

4,10

7

2

Nylon koord op rol: 100 m lang - 20 mm dik

18

 

5,50

8,10

15

1

Kerstboom- of vlaggenmastvoet (gat  Ø120 mm)

19

 

4,35

6,50

12

2

Vlaggenmasten (verschillende lengten)

20

 

4,35

6,50

12

2

Vlaggen: T VB VL B E + andere landen

21

 

5,50

8,25

15

1

Houten vloer: 6,45m l x 8,12m b (gemonteerd)

22

 

110

165

300

 

Kraampje: 3 m x 2 m (gemonteerd)

23

 

niet verhuurd

niet verhuurd

 

 

Sanitaire container met aansluiting

24

 

130

200

300

 

Afvalcontainers  240 liter (PMD en restafval)

25

 

5,00

niet verhuurd

15

1

Partytent (4) (verplichte verzekering)

34

50,32/st.

50 + 50,32

100 + 50,32

250

4

Feestmobiel

35

 

100

200

250

2

Minimum 50 euro en maximum 500 euro.
De te betalen waarborg wordt meegedeeld bij de toekenning van de ontlening.
*Enkel voor gebruik op privé-terrrein

Regelgeving

Stedelijk retributiereglement voor het ontlenen van feestmateriaal.

Online aanvragen

Contact