Opzoekingen naar afstamming

Voor het bekomen van een afschrift of uittreksel voor genealogische opzoekingen dient de 
aanvrager een aanvraag in te dienen bij de gemeente met:

 • diens identificatiegegevens (naam, voornamen, rijksregisternummer);
 • de vermelding van de akten waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • een omstandige motivering en beschrijving van de genealogische doeleinden;
 • de verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking;
 • de toestemming van alle personen op wie de akten betrekking hebben. Indien de persoon
  overleden is kan de langstlevende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, de wettelijke 
  vertegenwoordiger of bij gebreke hiervan, ten minste één van diens afstammelingen in de eerste 
  graad deze toestemming geven.;
 • de bevestiging van het feit dat de aanvrager zijn identiteit en contactgegevens, heeft meegedeeld 
  aan de persoon die de toestemming moet geven.

 

Bedrag

15 euro per uur.

Contact