Naamkeuze - nieuw naamrecht

Met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, werd het nieuwe Belgische naamrecht ingevoerd dat in werking trad op 1 juni '14.

Voorwaarden

Als er geen gemeenschappelijke kinderen zijn, kunnen de ouders voor het eerste gemeenschappelijke kind dat geboren is na 1 juni '14, de naam kiezen volgens de regels van het nieuwe recht.

Indien er gemeenschappelijke kinderen zijn die geboren werden voor 1 juni 2014:

  • krijgen de ouders één jaar de tijd om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een naam te kiezen volgens de nieuwe regels voor al hun gemeenschappelijke kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen zijn op 1 juni '14;
  • bij een nieuwe geboorte na 1 juni '14 geldt voor de vaststelling van de naam het oude recht. De ouders krijgen één jaar de tijd vanaf de nieuwe geboorte om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een naam te kiezen volgens het nieuwe recht voor al hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1 juni '14;
  • indien er gemeenschappelijke kinderen zijn en deze zijn allen geboren na 1 juni '14 kunnen de ouders niet meer kiezen: een volgend kind krijgt steeds de naam van het eerste kind.

Procedure

Zich aanbieden bij de dienst burgerzaken. 

Keuzemogelijkheden:

  • de naam van de moeder;
  • de naam van de vader;
  • een naam samengesteld uit hun twee namen (dus een dubbele naam) in de door de ouders gekozen volgorde (bv. vader noemt Durand, moeder Peeters: de ouders hebben dan vier keuzemogelijkheden: Durand, Peeters, Durand Peeters, Peeters Durand.

Meebrengen

  • Identiteitskaarten
  • Geboorteaktes van de kinderen of het kind indien niet geboren in Tienen

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Maak een afspraak

Contact