Afstamming meemoeder

Sinds 1 januari '15  kan de meemoeder bij lesbische koppels een kind erkennen om zo een afstammingsband te creëren en is een adoptie niet langer noodzakelijk.

Kinderen geboren na de inwerkingtreding van de wet

Alle kinderen geboren binnen het huwelijk hebben automatisch een afstammingsband met de meemoeder. Voor samenwonende meemoeders geldt dezelfde regeling als bij een heterokoppel. Deze kinderen kunnen erkend worden door de meemoeder, zelfs voor de geboorte met akkoord van de geboortemoeder.

Kinderen geboren voor de inwerkingtreding, die nog niet geadopteerd zijn

Voor deze kinderen kunnen de meemoeders alsnog erkennen nadat de nieuwe regeling in werking is getreden. Dit geldt zowel voor kinderen geboren binnen het huwelijk als bij samenwonende koppels.

Kinderen die al geadopteerd zijn door de meemoeder

Voor deze kinderen wijzigt er niets. Het is niet mogelijk een kind dat al geadopteerd werd door de moeder ook nog eens te erkennen. Bij de volle adoptie werd al een afstammingsband gecreëerd met de meemoeder die dezelfde rechten en plichten geeft als was het kind geboren uit de meemoeder.

Bij een gewone adoptie is de afstammingsband beperkter. Maar ook deze kinderen kunnen niet meer erkend worden door hun meemoeder. Om volledige rechten en plichten te hebben tussen de meemoeder en het kind, is hier nog een omzetting nodig naar een volle adoptie.

Lopende adoptieprocedures

Meemoeders die nu bezig zijn met de adoptieprocedure kunnen ervoor kiezen om deze stop te zetten en volgens de nieuwe wet hun zoon of dochter te erkennen. Het stopzetten van de procedure kan op ieder moment, ook als er al een verzoekschrift werd ingediend bij de jeugdrechtbank.

Naamgeving – nieuwe naamrecht

Moeder en meemoeder kunnen op dezelfde wijze als moeder en vader gebruikmaken van het nieuwe naamrecht met alle keuzemogelijkheden die dat inhoudt. Bij gebrek van een keuze of bij onenigheid krijgt het kind de naam van de meemoeder.

Voor de voorwaarden, de procedure en mee te brengen documenten zie aangifte geboorte, erkenning en naamkeuze – nieuwe naamrecht.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Maak een afspraak

Contact