Wettelijk samenwonen

Twee personen die in België een woning delen, kunnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit kan voor mannen en vrouwen met of zonder verwantschap. Hierdoor bekomen samenwonenden een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden.

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Handelingsbekwaam zijn
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Procedure

Opmaken verklaring

Beide personen verklaren aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een wettelijk samenwonen te willen afsluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of de beide partijen voldoen aan de voorwaarden. Is dit het geval, dan wordt van de verklaring een melding gemaakt in het bevolkingsegister. Van deze verklaring wordt een ontvangstbewijs afgeleverd.

Beëindiging

Je kunt een wettelijke samenwoning beëindigen. Dit kan gebeuren met onderlinge toestemming of door een eenzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.

De wettelijke samenwoning houdt ook op bij een huwelijk of overlijden van één van de partijen.

De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

Meebrengen

  • Bij het opmaken van een verklaring van wettelijke samenwoning: beide personen komen persoonlijk met hun identiteitskaart.
  • Bij het verbreken met akkoord van beide partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaarten.
  • Bij een eenzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn identiteitskaart.

Bedrag

  • Opmaak verklaring: 20 euro
  • Verbreking met onderlinge instemming: gratis
  • Eenzijdige verbreking: de kosten van de gerechtsdeurwaarder (deze vallen ten laste van de persoon die de eenzijdige opzegging heeft afgelegd).

Uitzonderingen

Als één van de toekomstige echtgenoten of beiden de Belgische nationaliteit niet bezitten, gelden er speciale formaliteiten.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Maak een afspraak

Contact