Straatgeveltuintje

Wanneer het voetpad voor je huis voldoende breed is, kan je een aanvraag indienen voor het aanleggen van een straatgeveltuintje. Enkele straatgeveltuintjes kunnen een eentonig straatbeeld al omtoveren tot een groene oase. Het vergt niet veel inspanning, maar kan wel een groot verschil maken.

Niet elke plant komt in aanmerking om te gebruiken in een geveltuintje. Kleine bomen worden groter en de wortels kunnen schade aanrichten aan leidingen, kabels of funderingen. Ook soorten met stekels of doornen zijn niet geschikt voor op het voetpad. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om je tuintje in te vullen met kleurrijke heesters, bodembedekkers, eenjarige planten en klimplanten. Best kies je voor planten die weinig onderhoud vragen.

Het voetpad heeft als functie een veilige doorgang te voorzien voor voetganger: spelende kinderen, ouders met kinderwagens, senioren, rolstoelgebruikers, slechtzienden ... Hierdoor komt niet elk voetpad in aanmerking om in te richten met straatgeveltuintjes.

Het volledige gemeentelijke reglement betreffende de aanleg van straatgeveltuintjes kan je onderaan via de link terugvinden. Hieronder helpen we je alvast op weg zodat ook jij van Tienen een tintelende stad kan maken.


Hoe leg ik het straatgeveltuintje aan?

De eerste stap is het wegnemen van de tegel(s). Naar gelang de breedte die je wenst neem je een of meerdere tegels weg. Nadat je de tegels hebt weggehaald, moet je het plantvak uitgraven. Let hierbij op dat je geen kabels of leidingen beschadigt.

Nadat je het plantvak hebt uitgegraven, moet je een afboording voorzien. De afboording moet een breedte hebben tussen de 5 en de 10 cm en een hoogte van 20 cm. Om te voorkomen dat de afboording kan scheefzakken, moet je een fundering voorzien van mager beton. Daarbovenop plaats je de afboording zodat die 3 cm uitsteekt ten opzichte van het voetpad en 17 cm diep zit onder de grond.

Vul nu het plantvak op met teelaarde of een mengeling van teelaarde en tuingrond. Daarna ben je klaar om te planten.

Let er bij de aanleg op dat je de rest van het voetpad of eventuele kabels niet beschadigt. De schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de stad Tienen hersteld worden op kosten van de vergunninghouder. Als er zich verzakkingen of andere beschadigingen voordoen ben je steeds verplicht dit te melden aan het stadsbestuur.

Tekening afmeting

Klaar, wat nu?

Nu je een straatgeveltuintje hebt, is het belangrijk dat je dit ook onderhoudt. Het onderhoud is vergelijkbaar met dat van een bloembak, maar omdat bij een geveltuintje je planten in de volle grond staan, zal je ze wat minder water moeten geven. In drogere periodes is het wel belangrijk voldoende water te geven, zodat je planten niet uitdrogen.

Om ervoor te zorgen dat het voetpad begaanbaar blijft, moet je overhellende planten snoeien, afgevallen bladeren ruimen, enzovoort.

Alles gesnoeid? Alle bladeren opgeruimd? Het tuintje ligt er bij zoals je voor ogen had? Dan volgt de belangrijkste stap in het hele gebeuren: genieten! Proficiat: je bent nu de trotse eigenaar van een straatgeveltuintje!

Voorwaarden

Hoe groot mag een straatgeveltuintje zijn?

  • een straatgeveltuintje mag maximaal 30 cm diep zijn;
  • er moet nog minstens 1,20 m vrij blijven op het voetpad om een veilige doorgang te vrijwaren;
  • kies geen plantensoorten die schade kunnen veroorzaken aan het voetpad, leidingen, kabels of de fundering van je woning of die breed uitgroeien;
  • je moet minstens 30 cm afstand houden van je buren.

Straatgeveltuintje

 

Procedure

Hoe vraag ik toestemming aan?

Om een straatgeveltuintje aan te leggen, heb je de toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. De eigenaar van de woning moet voorafgaand een schriftelijke aanvraag indienen. Je aanvraag moet als volgt worden samengesteld:

  • detailtekening van de uit te voeren werken (grondplan, gevelzicht en doorsnede met vermelding van de afmetingen en de gebruikte materialen);
  • foto’s van de gevel en het bestaande voetpad;
  • lijst van de plantensoorten en hun aantallen die zullen worden gebruikt.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement betreffende het aanleggen van straatgeveltuintjes.

Contact