Straatgeveltuintje

Een straatgeveltuintje is een door de eigenaar van een woning beplant gedeelte van het voetpad langsheen de gevel van zijn pand.

Voorwaarden

  • De opbraak van de verharding van het voetpad mag enkel gebeuren over een breedte van maximaal 0,30 meter vanaf de voorgevellijn. Meerdere tegels naast elkaar opbreken mag, maar er dient minstens 0,30 m afstand worden gehouden van het aanpalende eigendom, tenzij deze bewoner zich hiermee akkoord heeft verklaard.
  • De resterende vrije doorgang voor de voetgangers (fietspad niet inbegrepen) moet minstens 1,20 meter bedragen.
  • De te behouden voetpadverharding wordt ingesloten met een afboording met een hoogte 20 cm, een breedte tussen 5 en 10 cm en een opstand van 3 cm, geplaatst op een fundering en een stut van mager beton volgens onderstaande schets.

Contact