Straatgeveltuintje

Wanneer je graag meer groen in je straat wil, kan je een aanvraag indienen voor het aanleggen van een straatgeveltuintje.

Niet elke plant komt in aanmerking voor een geveltuintje. Kleine bomen worden groter en de wortels kunnen schade aanrichten aan leidingen, kabels of funderingen. Ook soorten met stekels of doornen zijn niet altijd geschikt. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om je tuintje in te vullen met kleurrijke heesters, bodembedekkers, eenjarige planten en klimplanten. Best kies je voor planten die weinig onderhoud vragen.

Velt heeft een handige plantenwijzer die je helpt de juiste klimplant te kiezen. Ook de provincie Vlaams-Brabant heeft een aantal brochures over klimplanten, de aanplant van gevelgroen en klimhulpen.

Een alternatieve vorm van straatgevelgroen is het plaatsen van bakken met (klim)planten tegen je gevel. Dit valt ook onder de definitie van een straatgeveltuintje en dient dus op dezelfde manier aangevraagd te worden.

Een voetpad heeft als functie een veilige doorgang te voorzien voor voetganger: spelende kinderen, ouders met kinderwagens, senioren, rolstoelgebruikers, slechtzienden ... Hierdoor komt niet elk voetpad in aanmerking voor een geveltuintje.

Het volledige reglement betreffende de aanleg van straatgeveltuintjes kan je onderaan via de link terugvinden.


Hoe leg ik het straatgeveltuintje aan?

De eerste stap is het wegnemen van de tegel(s). Naargelang de breedte die je wenst, neem je één of meerdere tegels weg. Nadieng graaf je het plantvak uit.

Rond het plantvak moet je een afboording voorzien. Deze moet een breedte hebben tussen 5 en 10 cm en een hoogte van 20 cm. Om te voorkomen dat de afboording kan scheefzakken, moet je een fundering voorzien van mager beton of stabilisé. Daarbovenop plaats je de afboording zo dat die 3 cm uitsteekt ten opzichte van het voetpad en 17 cm diep zit onder de grond.

Gebruik je liever bakken voor je gevelgroen? Zorg dan dat die zwaar genoeg zijn en bevestig ze stevig (bv. aan de muur) om vandalisme en diefstal te voorkomen.

Vul nu het plantvak op met teelaarde of een mengeling van teelaarde en tuingrond. Daarna ben je klaar om te planten.

Let er bij de aanleg op dat je de rest van het voetpad of eventuele kabels niet beschadigt. Info over eventuele kabels of leidingen onder je voetpad kan je (tegen een geringe kostprijs) aanvragen op de website van het Kabel- en Leidingenportaal (KLIP). Schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de stad Tienen hersteld worden op kosten van de vergunninghouder. Als er zich verzakkingen of andere beschadigingen voordoen, ben je steeds verplicht dit te melden aan het stadsbestuur.

 

Tekening afmeting

Zie je het om een of andere reden toch niet zitten om zelf je geveltuintje aan te leggen? Dan kan je een beroep doen op de technische dienst van de stad. Zij verzorgen na afspraak de aanleg tegen een lage prijs. Voor meer info, zie hieronder de link naar het retributiereglement.

Klaar, wat nu?

Nu je een straatgeveltuintje hebt, is het belangrijk dat je dit ook onderhoudt. Het onderhoud van een geveltuintje is vergelijkbaar met dat van bakken met gevelgroen, maar omdat bij een geveltuintje je planten in de volle grond staan, zal je ze wat minder water moeten geven. In drogere periodes is het wel belangrijk voldoende water te geven, zodat je planten niet uitdrogen.

Om ervoor te zorgen dat het voetpad begaanbaar blijft, moet je overhellende planten snoeien, afgevallen bladeren ruimen, enz.

Alles gesnoeid? Alle bladeren opgeruimd? Het tuintje ligt er bij zoals je voor ogen had? Dan volgt de belangrijkste stap in het hele gebeuren: genieten! Proficiat: je bent nu de trotse eigenaar van een straatgeveltuintje!

Voorwaarden

Hoe groot mag een straatgeveltuintje zijn?

  • een straatgeveltuintje mag maximaal 30 cm diep zijn, dit geldt ook voor bakken met gevelgroen;
  • er moet in principe nog minstens 1,20 m vrij blijven op het voetpad om een veilige doorgang te vrijwaren, maar in bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden;
  • kies geen plantensoorten die schade kunnen veroorzaken aan het voetpad, leidingen, kabels of de fundering van je woning of die breed uitgroeien;
  • je moet minstens 30 cm afstand houden van je buren, tenzij je buren akkoord gaan.

Straatgeveltuintje

 

Procedure

Hoe vraag ik toestemming aan?

Om een straatgeveltuintje aan te leggen, heb je de toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor dien je een digitale aanvraag in (zie blauwe knop hieronder). Je aanvraag moet uit volgende onderdelen bestaan:

  • een detailtekening van de uit te voeren werken (grondplan, gevelzicht en doorsnede met vermelding van de afmetingen en de gebruikte materialen);
  • foto’s van de gevel en het bestaande voetpad;
  • een lijst van de plantensoorten en hun aantallen die zullen worden gebruikt;
  • als je de huurder van de woning bent: het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement betreffende het aanleggen van straatgeveltuintjes.
Gemeentelijk retributiereglement voor het aanleggen van geveltuintjes door de technische dienst.

Online aanvragen

Contact