• 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1

Gegevens melding

Locatie waarop de melding betrekking heeft

Adres waarop de melding betrekking heeft

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de Algemene gegevensverordening (General Data Protection Regulation - GDPR) in voege sinds 25 mei '18.