• 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Voor meldingen met betrekking tot onderstaande items kan je rechtstreeks bij de betrokken instanties terecht: 

• gas en elektriciteit: Fluvius, tel 078 35 35 00 (storingen) en 0800 65 065 (gasgeur) en www.fluvius.be;
• afvalophaling: Ecowerf, tel 0800 97 097 (gratis);
• waterleiding en drinkwatervoorziening: tel 02 238 96 99 of www.dewatergroep.be;
• defecte straatverlichting: tel 078 35 35 00 of www.straatlampen.be;
• waterlopen: dienst waterlopen - waterwerken, tel 016 26 75 02, waterwerken@vlaamsbrabant.be

Adresgegevens 1

Gegevens melding

Locatie waarop de melding betrekking heeft

Adres waarop de melding betrekking heeft
Anoniem blijven

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.