• 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1

Gegevens melding

Locatie waarop de melding betrekking heeft

Adres waarop de melding betrekking heeft
Anoniem blijven

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.