Erfgoedverordening

De ontwerpversie werd goedgekeurd door het schepencollege (besluit 07/03/2023 en 22/08/2023). De ontwerpversie van de erfgoedverordering kan reeds bekeken worden in het kader van het openbaar onderzoek.

Is de erfgoedverordening geldig voor jouw pand? Bekijk het waardevol bouwkundig erfgoed in Tienen.

De stad Tienen maakte tevens een MER-screeningsnota op voor de erfgoedverordening: MER screeningsnota

Zit je nog met vragen? Raadpleeg de FAQ van erfgoed.

 

Contact

Contactpersoon