Erfgoedverordening

De erfgoedverordening is momenteel in opmaak.

De ontwerpversie werd goedgekeurd door het schepencollege (besluit 07/03/2023). De ontwerpversie van de erfgoedverordering kan reeds bekeken worden in het kader van het openbaar onderzoek.

Is de erfgoedverordening geldig voor jouw pand? Bekijk het waardevol bouwkundig erfgoed in Tienen.

 

Contact