Visum

Een visum is een officiële toestemming om een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Een visum wordt afgegeven door het land waar de reiziger naartoe gaat. Op deze manier kan dat land controle uitoefenen op wie het land binnenkomt.

Procedure

Voor sommige landen moet een visum van tevoren  aangevraagd worden. Dit kan via de plaatselijke  ambassade/consulaat van dat land of via gespecialiseerde bedrijven. Andere landen verstrekken het visum op het moment dat men het land binnenkomt.

Voor een visumaanvraag voor België vind je alle informatie op de website van Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse zaken.

Contact