Vlaamse energielening

Op 1 oktober '17 veranderden de voorwaarden voor de Vlaamse energielening. Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je bestaande woning of om jouw nieuwbouwproject nog energiezuiniger te maken. Voor de toekenning van deze leningen hebben de stad en het OCMW een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met IGO, erkend als kredietgever met sociaal doel.

Voorwaarden

Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning die hij / zij bewoont of verhuurt. Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats voor een natuurlijk persoon.

Je kan een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren.

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen … )
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat o.a. het dak goed is geïsoleerd)
 • Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen)
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep die aan 0 % kan lenen, altijd in combinatie met energiescan)
 • Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen)
 • Energieopslagtechnieken en beheersystemen

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kan je voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

Raadpleeg steeds jouw Energiehuis voor de volledige voorwaarden.

Procedure

Het leningdossier wordt voor de start van de werken ingediend bij Energiehuis IGO, Johan Eyben, De Vunt 17, 3220 Holsbeek. Het document voor de kredietaanvraag is beschikbaar bij de dienst ruimtelijke ordening.

Bedrag

Je kan maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 of 10 jaar. De intrest bedraagt respectievelijk 2 % of 0 %.

Uitzonderingen

In principe bedraagt de intrest 2 %. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0 % bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017);
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep;
 • beschermde afnemers;
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen ≤ 30.060 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder.

Voor inlichtingen over energieleningen aan 0 % kan men terecht bij het OCMW (Carine Beelen, tel 016 80 11 40).

Contact