Viering huwelijksjubilarissen

Wegens de coronacrisis vindt er tijdelijk geen viering van de huwelijksjubilarissen plaats.

Echtparen die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, worden twee keer per jaar (in september en februari) door het stadsbestuur gehuldigd en uitgenodigd voor een zoete namiddag. De koppels die 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn, krijgen bovendien een persoonlijk bezoekje van de schepen van burgerzaken.

Voorwaarden

50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn in het jaar voorafgaand aan de viering (tussen 1 oktober van het voorgaande jaar en 30 september van het lopende jaar).

Procedure

De echtparen die in aanmerking komen, ontvangen per brief een persoonlijke uitnodiging.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Echtparen die feitelijk gescheiden leven, komen niet aanmerking (uitzondering bij verblijf in een woonzorgcentrum).

Contact