Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart bekomen.

Er bestaan 3 soorten arbeidskaarten:

  • de arbeidskaart A geeft je toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur. De aflevering van een arbeidskaart A is aan zeer strikte voorwaarden gebonden. Zij kan slechts  worden toegekend aan sommige categorieën van buitanlandse werknemers die al meerdere jaren in België hebben gewerkt met een arbeidskaart B;

  • de arbeidskaart B verleent je de toestemming om één welbepaalde functie uit te oefenen bij één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden in principe toegekend voor een periode van maximum 12 maanden. Ze kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden worden verlengd;

  • de arbeidskaart C geeft je de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. De arbeidskaart C kan je in principe enkel krijgen wanneer je naar  België bent gekomen en er mag verblijven, niet omwille van werk, maar wel om een andere reden zoals bijvoorbeeld in het kader van een gezinshereniging, of met het statuut van student, of met subsidiaire bescherming. De arbeidskaart C wordt ook toegekend voor een periode van maximum 12 maanden en kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

Procedure

Maak vooraf een afspraak met het vreemdelingenloket.

De arbeidskaarten A en C vraag je als kandidaat-werknemer zelf aan bij het Vreemdelingenloket. Hier worden de nodige formulieren  ingevuld en afgeleverd, waarna je het aanvraagdossier kan indienen bij de dienst Economische Migratie in de provincie.

De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden door een werkgever aangevraagd. De dienst Economische Migratie levert de arbeidsvergunning af aan de werkgever en de arbeidskaart aan de werknemer.

Bedrag

5 euro.

Contact