Strooien van wegen en pleinen

SneeuwmanBij vrieskou en sneeuwval worden de straten en pleinen in de stad sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Er wordt prioriteit gegeven aan de gemeentewegen die ook als reisweg door de bussen van De Lijn en TEC gebruikt worden. De andere rondes worden bijna gelijktijdig bediend. Hierbij krijgen de belangrijkste verbindingswegen en de straten waar scholen gevestigd zijn voorrang.

Vervolgens worden gekasseide en sterk hellende straten, de omgeving van openbare gebouwen, de stationsparking en de bedrijvenzones aangepakt. Tot slot worden ook de kleinere straten en fietspaden gestrooid.

Doodlopende straten worden als laatste behandeld. Indien een doodlopende straat tengevolge van geparkeerde auto's te smal is voor de vrachtwagen, wordt deze niet gestrooid wegens gevaar voor aanrijdingen en het veroorzaken van beschadigingen. Zout strooien in straten waar weinig verkeer komt is overigens niet efficiënt. Strooizout heeft immers een chemische reactie nodig die ontstaat door wrijving.

Wat het sneeuwruimen betreft, gaat de nodige aandacht naar wachthuisjes en haltes van de lijnbussen en naar de omgeving van ziekenhuizen en scholen. Hieroor wordt een ploeg ingezet voor het manueel ruimen. Deze ploeg start om 06.00 uur.

Bij de technische dienst is er altijd een ploeg van wacht om indien nodig uit te rukken. 

Bij zwaar noodweer kan de stad beroep doen op de landbouwers. 

Voorwaarden

De opdracht om te strooien vertrekt vanuit de politie (onthaal 24 uur op 24) of de technische dienst. 

Uitzonderingen

Gewest- en provinciewegen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de stad. Deze wegen en straten worden gestrooid door een privé-aannemer. 

Contact