Strooien van wegen en pleinen

SneeuwmanBij vrieskou en sneeuwval worden de straten en pleinen in de stad sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Er wordt prioriteit gegeven aan de verbindingswegen tussen de dorpskernen, de omgeving van openbare gebouwen en scholen, de stationsparking en de industrieparken. Nadien volgen de woonwijken, fietspaden en hellende straten.

Doodlopende straten worden als laatste behandeld. Indien een doodlopende straat tengevolge van geparkeerde auto's te smal is voor de vrachtwagen, wordt deze niet gestrooid wegens gevaar voor aanrijdingen en het veroorzaken van beschadigingen.

Voor het vrijmaken van bushaltes en schoolomgevingen wordt een ploeg ingezet voor het manueel ruimen. Deze ploeg start om 06.00 uur.

Voor het vrijmaken van de belangrijkste fiets- en voetpaden wordt het multifunctioneel voertuig met sneeuwschop en getrokken zoutstrooier ingezet.

Bij zeer zware sneeuwval kan er beroep gedaan worden op 2 landbouwers voor het ruimen van sneeuwophopingen. Deze landbouwers worden opgeroepen door de coördinator van de winterdienst.

Bij de technische dienst is er altijd een ploeg van wacht om indien nodig uit te rukken. 

De technische dienst beschikt hiervoor over volgende voertuigen en materialen:

  • een vrachtwagen met een zoutstrooier die met nat en droogzout kan strooien;
  • een vrachtwagen met zoutstrooier en sneeuwploeg;
  • een traktor met een getrokken zoutstrooier en sneeuwploeg;
  • een laad-graafcombinatie met sneeuwploeg;
  • een traktor met gedragen strooier;
  • een multifunctioneel voertuig met sneeuwschop of rolbezem en en kleine gedragen zoutstrooier met nat en droog zout voor de fietspaden;
  • 3 kleine handmatige strooiwagentjes.

Voorwaarden

De opdracht om te strooien vertrekt vanuit de politie (onthaal 24 uur op 24) of de technische dienst. 

Procedure

Bij het strooien wordt er prioriteit gegeven aan gemeentewegen die ook als reisweg door de bussen van De Lijn en TEC gebruikt worden. De andere rondes worden bijna gelijktijdig bediend. Hierbij krijgen de belangrijkste wegen en de straten waar scholen gevestigd zijn voorrang.

Vervolgens worden gekasseide en sterk hellende straten aangepakt. Tot slot komen de kleinere straten aan de beurt. Wat het sneeuwruimen betreft, gaat de nodige aandacht naar wachthuisjes en haltes van de lijnbussen en naar de omgeving van ziekenhuizen en scholen. Zout strooien in straten waar weinig verkeer komt is niet efficiënt. Strooizout heeft immers een chemische reactie nodig die ontstaat door wrijving. Bij zwaar noodweer kan de stad beroep doen op de landbouwers. 

Uitzonderingen

Gewest- en provinciewegen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de stad. Deze wegen en straten worden gestrooid door een privé-aannemer. 

Contact