Parkbegraafplaats

De hoofdbegraafplaats langs de Aarschotsesteenweg en Pollepelstraat wordt heraangelegd tot een toegankelijke parkbegraafplaats met een nieuw urnenveld en columbarium, onderhoudsvriendelijke beplanting en hoekjes om even tot rust te komen. 

Wat voorafging

Aan het ontwerp voor de parkbegraafplaats ging een inspraakronde vooraf. Het voorontwerp werd besproken met een klankbordgroep bestaande uit enkele geëngageerde burgers en begrafenisondernemers. De stad en het ontwerpbureau TeamvanMeer! gingen met de tips aan de slag om het definitieve ontwerp verder vorm te geven.

De plannen

Het plan voorziet twee nieuwe inkompartijen aan de zijde van de Pollepelstraat met een zitbank en infobord. Er komt een tweesporenpad in beton, dat een lus maakt van poort tot poort. Hierdoor wordt de begraafplaats toegankelijk voor minder mobiele personen en mensen met een kinderwagen.

Op twee locaties langs het pad wordt een pleintje in klinkers aangelegd, voorzien van een zitbank, een wateraftappunt en beplanting. Op deze plekken is er ruimte om te bezinnen, even uit te rusten of te rouwen. Langs het pad komen bomen en binnen de lus wordt beplanting en grindgazon aangebracht.

Het urnenveld en het columbarium worden voorzien in de achterste zone van het ‘oude kerkhof’ langs de Aarschotsesteenweg. Ook in dit gedeelte wordt een pad in betonverharding aangelegd dat aansluiting vindt op het pad in het andere gedeelte. Er komen twee rustplekken onder de vorm van een pleintje. 

Planning

De werken zijn momenteel in uitvoering en zullen tot eind 2024 duren. Tijdens de werken zullen de graven niet altijd goed bereikbaar zijn. De gebruikelijke ingangen zullen bij momenten omgeleid worden en de rust kan af en toe verstoord worden door machines en werfverkeer. Er wordt een stapelplaats ingericht op een akker naast het kerkhof. De stad stelt alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

 

Zo zal de begraafplaats eruit zien: 

begraafplaats toegang   

begraafplaats centrale dreef

 

Foto's van de voortgang van de werken:

 

begraafplaats

begraafplaats