Mijn VerbouwPremie

Via één online loket kan je de Vlaamse renovatie- en energiepremies aanvragen voor je woning of voor gebouwen zonder woonfunctie. Gebruik de simulator om te weten op welke premies je recht hebt.

Wat?

Mijn VerbouwPremie is een premie voor werken rond energie-efficiëntie en woningkwaliteit van bestaande woningen, appartementen of gebouwen.


Werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw komen ook in aanmerking voor de premie.

Voor wie?
 • Je bent eigenaar van de woning en bewoont de woning zelf als hoofdverblijfplaats.
 • Je verhuurt de woning via een woonmaatschappij.
 • Je investeert in een woning of niet-residentieel gebouw dat je niet bewoont, ook al ben je geen eigenaar van het gebouw.

Voorwaarden

Inkomen
 1. Laagste inkomenscategorie:
  • Eigenaar-bewoner
  • Je inkomen is lager of gelijk aan 40.860 euro als alleenstaande zonder personen ten laste.
  • je inkomen is lager of gelijk aan 57.190 euro als alleenstaande en 1 persoon ten laste of als koppel zonder personen ten laste.
  • Te verhogen met 4.170 euro per extra persoon ten laste.
  • Je verhuurt aan een woonmaatschappij.

 2. Middelste inkomenscategorie:
  • Eigenaar-bewoner
  • Je inkomen is hoger dan 40.860 euro en lager of gelijk aan 51.990 euro als alleenstaande zonder personen ten laste.
  • Je inkomen is hoger dan 57.190 euro en lager of gelijk aan 74.280 euro als alleenstaande en 1 persoon ten laste of als koppel zonder personen ten laste.
  • Te verhogen met 4.170 euro per extra persoon ten laste.

 3. Hoogste inkomenscategorie:
  • Eigenaar-bewoner
  • Je inkomen is hoger dan 51.990 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste.
  • Je inkomen is hoger dan 74.280 euro als alleenstaande en 1 persoon ten laste of als koppel
  zonder personen ten laste.
  • Te verhogen met 4.170 euro per extra persoon ten laste.
  • Je bent geen eigenaar-bewoner.

Deze inkomensgrenzen gelden voor aanvragen in 2024. Het inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet is van toepassing.

Het gebouw
 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de dag van de premieaanvraag.
 • Voor een premie voor een zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler moet de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar geleden verleend zijn en het gebouw moet ook voldoen aan de EPB-voorwaarden.
 • Alleen renovaties komen in aanmerking. Sloop met heropbouw komt niet in aanmerking.
De werken
 • Een aannemer voert de werken uit.
 • Bij de categorieën binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair mag je de werken zelf doen.
 • Bij renovatie aan dak, buitenmuren en vloeren moet je ook isoleren om in aanmerking te komen voor de premies.
  Heb je een spouwmuur eerder geïsoleerd en kun je dit aantonen, dan kun je nog steeds een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuur. De spouw moet wel geïsoleerd zijn volgens de normen.
 • Vraag je premies aan voor ramen en deuren, in de laagste en middelste inkomenscategorie, dan moet je ook voldoen aan de ventilatievoorzieningen. Vervang je ramen zonder roosters dan krijg je wel nog een premie maar volgens de regels die vooropgesteld zijn voor de hoogste inkomenscategorie.
De facturen
 • De facturen zijn bij aanvraag maximaal 2 jaar oud.
 • Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag van 1.000 euro (exclusief btw) zijn.
 • Facturen van werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking. Soms komt de aankoop van materiaal voor werken die je zelf hebt uitgevoerd ook in aanmerking.
 • Om de premie te kunnen aanvragen, moet je vooraf de juiste documenten verzamelen. Er moeten ook steeds attesten worden ingevuld door de aannemer die de werken uitvoert.

Procedure

Welke werken komen in aanmerking?

Er zijn 8 categorieën:

Dak: Isolatie en renovatie

 • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie
 • verwijderen van asbest
 • afbraak van van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen
 • plaatsen van een onderdak bij hellende daken
 • plaatsen van waterdichte bedekking, vb. dakpannen, roofing, riet …
 • behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker
 • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen.

Buitenmuur: isolatie en renovatie

 • navullen van een bestaande spouwmuur
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • afbraak van buitenmuren en vervanging door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien) samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie
 • behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons en
 • plaatsen van nieuwe borstweringen of balustrades bij balkons
 • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant of de buitenkant van de buitengevel. Als de spouwmuur geïsoleerd werd, komt de afwerking van buitenmuren niet in aanmerking.

Vloer: isolatie en renovatie

 • plaatsen van nieuwe vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie
 • fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers en asbestverwijdering
 • aanbrengen van een dekvloer (‘chape’)
 • behandeling van draagvloer tegen zwammen en insecten
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht.

Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing
 • plaatsen van volle buitendeuren 
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker.

Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap

 • afbraak van binnenmuren en vervanging door nieuwe muren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en dekvloeren tussen de woonverdiepingen
 • behandeling van binnenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van muren tegen kelder- of huiszwam
 • natte of droge bepleistering op binnenmuren, gips-, kalk- en leembepleistering op de binnenkant van buitenmuren, de onderkant van draagvloeren en de onderkant van dakstructuren
 • plaatsen van vaste trappen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is, met inbegrip van het plaatsen van leuningen en borstweringen

Elektriciteit en sanitair

 • werken aan de elektrische installatie en telecommunicatie, inclusief de aansluiting op het openbare net, de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit, domotica en kostprijs voor de keuring
 • vervangen van leidingen van de centrale verwarming
 • plaatsen en vervangen van leidingen van vloerverwarming
 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie/regenwaterput
 • vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels (inclusief kranen) en één toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning.

Hernieuwbare energieproductie

Zonneboiler

 • thermische zonnecollectoren
 • opslagvat
 • leidingen
 • regeling
 • naverwarming

Warmtepomp

 • geothermische warmtepomp
  haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond, water uit de bodem of het grondwater; de verzamelde warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 • lucht/lucht-warmtepomp
  haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt deze als warmtelucht in de woning binnen.
 • lucht/water-warmtepomp
  haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft deze af aan het water van de centrale verwarming.
 • hybride lucht/water-warmtepomp
  combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel, aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste rendement selecteert.

Warmtepompboiler

Gascondensatieketel

De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de datum op de eindfactuur uiterlijk 31 oktober 2023 is (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag). Eindfacturen vanaf 1 november 2023 komen dus niet meer in aanmerking voor de premie. 

Meebrengen

Om de aanvraag van de premie te kunnen doen via www.mijnverbouwpremie.be is het belangrijk dat onderstaande op voorhand in orde is: 

 • een elektriciteitsfactuur of een ander document waarop het EAN nummer staat
 • uw identiteitskaart (mét pincode) of uw smartphone (waarop de app itsme®” is geïnstalleerd)
 • documenten betreffende de renovatie/verbouwing:
  • facturen (en offertes):
   • de facturen (en offertes) moeten voldoende gedetailleerd zijn opgemaakt; d.w.z. met prijs per onderdeel (niet enkel een totaalprijs)
  • attesten van de aannemer:
   • deze moet je vooraf moet laten invullen door de aannemer 

Alle documenten moeten voor de afspraak op het Wooninfopunt zo veel mogelijk digitaal aangeleverd worden op het e-mailadres:

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt af van:

 • je gezinsinkomen en de samenstelling van je gezin
 • het gebouwtype: residentieel of niet-residentieel gebouw
 • het soort werk
 • de doelgroep waartoe je behoort: eigenaar, verhuurder, investeerder, …

Benieuwd op welk premiebedrag je recht hebt?
Raadpleeg de simulator.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact