Mijn VerbouwPremie

Vanaf 1 oktober '22 vraag je via 1 loket de Vlaamse renovatie- en energiepremies aan voor je woning of voor gebouwen zonder woonfunctie. Gebruik de simulator om te weten op welke premies je recht hebt: apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie.
Mijn VerbouwPremie vervangt de meeste renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies.

Wat?

Mijn VerbouwPremie is een premie voor werken rond energie-efficiëntie en woningkwaliteit van bestaande woningen, appartementen of gebouwen.


Werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw komen ook in
aanmerking voor de premie.

Voor wie?
 • Je bent eigenaar van de woning en bewoont de woning zelf als hoofdverblijfplaats.
 • Je verhuurt de woning via een sociaal verhuurkantoor.
 • Je investeert in een woning of niet-residentieel gebouw dat je niet bewoont, ook al ben je geen eigenaar.
 • Ook huurders komen in aanmerking.

Voorwaarden

Inkomen
 1. Laagste inkomenscategorie:
  • Eigenaar-bewoner
  • Je inkomen is lager of gelijk aan 40.730 euro als alleenstaande zonder personen ten laste.
  • je inkomen is lager of gelijk aan 57.020 euro als alleenstaande en 1 persoon ten laste of als koppel zonder personen ten laste.
  • Te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste.
  • Je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

 2. Middelste inkomenscategorie:
  • Eigenaar-bewoner
  • Je inkomen is hoger dan 40.730 euro en lager of gelijk aan 51.840 euro als alleenstaande zonder personen ten laste.
  • Je inkomen is hoger dan 57.020 euro en lager of gelijk aan 74.060 euro als alleenstaande en 1 persoon ten laste of als koppel zonder personen ten laste.
  • Te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste.

 3. Hoogste inkomenscategorie:
  • Eigenaar-bewoner
  • Je inkomen is hoger dan 51.840 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste.
  • Je inkomen is hoger dan 74.060 euro als alleenstaande en 1 persoon ten laste of als koppel
  zonder personen ten laste.
  • Te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste.
  • Je bent geen eigenaar-bewoner.

Deze inkomensgrenzen gelden voor aanvragen in 2023. Het inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet is van toepassing.

Het gebouw
 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de dag van de premieaanvraag.
 • Voor een premie voor een zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler moet de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar geleden verleend zijn en het gebouw moet ook voldoen aan de EPB-voorwaarden.
 • Alleen renovaties komen in aanmerking. Sloop met heropbouw komt niet in aanmerking.
De werken
 • Een aannemer voert de werken uit.
 • Bij de categorieën binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair mag je de werken zelf doen.
 • Bij renovatie aan dak, buitenmuren en vloeren moet je ook isoleren om in aanmerking te komen voor de premies.
  Heb je een spouwmuur eerder geïsoleerd en kun je dit aantonen, dan kun je nog steeds een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuur. De spouw moet wel geïsoleerd zijn volgens de normen.
 • Vraag je premies aan voor ramen en deuren, in de laagste en middelste inkomenscategorie, dan moet je ook voldoen aan de ventilatievoorzieningen. Vervang je ramen zonder roosters dan krijg je wel nog een premie maar volgens de regels die vooropgesteld zijn voor de hoogste inkomenscategorie.
De facturen
 • De facturen zijn bij aanvraag maximaal 2 jaar oud.
 • Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag van 1.000 euro (exclusief btw) zijn.
 • Facturen van werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking. Soms komt de aankoop van materiaal voor werken die je zelf hebt uitgevoerd ook in aanmerking.
 • Je kunt een aanvraag doen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie en/ of energiepremie van Fluvius hebt aangevraagd of werd toegekend.
 • Om de premie te kunnen aanvragen, moet je vooraf de juiste documenten verzamelen. Er moeten ook steeds attesten worden ingevuld door de aannemer die de werken uitvoert.

Procedure

Welke werken komen in aanmerking?

Er zijn 8 categorieën:

Dak: Isolatie en renovatie

 • verwijderen van asbest
 • afbraak van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen
 • plaatsen van onderdaken bij hellende daken en waterdichte bedekking, bv. dakpannen, roofing, …
 • behandelen van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
 • plaatsen van dakramen, lichtkoepels of lichtkokers
 • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen

Buitenmuur: isolatie en renovatie

 • navullen van een bestaande spouwmuur
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • afbraak van buitenmuren
 • vervangen door nieuwe buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van muren tegen kelder- of huiszwam
 • afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons
 • plaatsen van nieuwe borstweringen of balustrades bij balkons
 • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnen- of buitenkant van de buitengevel

Vloer: isolatie en renovatie

 • plaatsen van nieuwe vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie
 • fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op de gelijkvloerse verdieping en asbestverwijdering
 • aanbrengen van een dekvloer
 • behandeling van een draagvloer tegen zwammen en insecten
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht

Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas (Ug-waarde mag maximaal 1.0W/m²K zijn), transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing
 • plaatsen van volle buitendeuren (U-waarde maximaal 2.0Wm²/K)
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • premies voor lichtkoepels en dakramen kunnen ook onder de categorie dak aangevraagd worden als het dak geïsoleerd wordt of wanneer je kunt aantonen dat het dak in het verleden al geïsoleerd werd

Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap

 • afbraak van binnenmuren en vervanging door nieuwe muren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en dekvloeren tussen de woonverdiepingen
 • behandeling van binnenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van muren tegen kelder- of huiszwam
 • natte of droge bepleistering op binnenmuren, gips-, kalk- en leembepleistering op de binnenkant van buitenmuren, de onderkant van draagvloeren en de onderkant van dakstructuren
 • plaatsen van vaste trappen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is, met inbegrip van het plaatsen van leuningen en borstweringen

Elektriciteit en sanitair

 • werken aan de elektrische installatie en telecommunicatie, inclusief de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit
 • vervangen van leidingen van de centrale verwarming
 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of plaatsen van maximaal 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1 toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning, samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • radiatoren komen niet meer in aanmerking.

Hernieuwbare energieproductie

zonneboiler, warmtepompboiler en warmtepomp (geometrische warmtepomp, lucht/lucht warmtepomp, lucht/water warmtepomp en hybride lucht/water warmtepomp)

Gascondensatieketel

Gascondensatieketel (met productlabel A)

Wanneer en hoe kun je de premie aanvragen?
 • Je vraagt de premie aan na uitvoering en facturering van alle werken in een bepaalde categorie.
 • Je kunt in 1 aanvraag meerdere categorieën tegelijk aanvragen.
 • Je kunt een premie voor een bepaalde categorie maar om de 5 jaar aanvragen. Bij een zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler is dat 10 jaar.
 • Je vraagt de premie aan via het online loket op mijnverbouwpremie.be. Voeg alle nodige attesten toe.
 • Voor de aanvraag heb je je EAN-code nodig. Die vind je op je energiefactuur.

Meebrengen

Om de aanvraag van de premie te kunnen doen via www.mijnverbouwpremie.be is het belangrijk dat onderstaande op voorhand in orde is: 

 • een elektriciteitsfactuur of een ander document waarop het EAN nummer staat
 • uw identiteitskaart (mét pincode) of uw smartphone (waarop de app itsme®” is geïnstalleerd)
 • documenten betreffende de renovatie/verbouwing:
  • facturen (en offertes):
   • de facturen (en offertes) moeten voldoende gedetailleerd zijn opgemaakt; d.w.z. met prijs per onderdeel (niet enkel een totaalprijs)
  • attesten van de aannemer:
   • deze moet je vooraf moet laten invullen door de aannemer 

Alle documenten moeten voor de afspraak op het Wooninfopunt digitaal aangeleverd worden op het e-mailadres:

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt af van:

 • je gezinsinkomen en de samenstelling van je gezin
 • het gebouwtype: residentieel of niet-residentieel gebouw
 • het soort werk
 • de doelgroep waartoe je behoort: eigenaar, verhuurder, investeerder, …

Benieuwd op welk premiebedrag je recht hebt?
Raadpleeg de simulator: apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact