Reispas

Wanneer je naar het buitenland op reis gaat, heb je naargelang de reisbestemming een elektronische identiteitskaart of een reispas/paspoort en eventueel een visum nodig.

Een elektronische identiteitskaart volstaat voor landen van de EU en een aantal verre landen die toeristische trekpleisters zijn. Voor andere landen heb je een reispas/paspoort nodig. Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vind je meer informatie.

De paspoorten zijn voorzien van een chip. Bij de aanvraag worden de vingerafdrukken geregistreerd (biometrie). Hiemee voldoet de stad aan de Europese wetgeving die tot doel heeft identiteitsfraude te voorkomen.

Voorwaarden

De Belgische nationaliteit hebben.

Procedure

Je moet de reispas persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken. Jongeren onder de 18 jaar moeten één van hun ouders meebrengen. Voor minderjarigen is immers een handtekening van één van de ouders vereist.

De afleveringstermijn voor een normale procedure is zes werkdagen. Indien je sneller over een paspoort wil beschikken, kan je gebruikmaken van de spoedprocedure. De wachttijd bedraagt dan 1 werkdag (aanvraag moet voor 15.00 uur gebeuren).

Het paspoort is vijf jaar geldig voor minderjarigen, zeven jaar voor volwassenen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Je oud paspoort indien je er een hebt
 • 1 recente kleurenpasfoto met witte achtergrond. Belangrijk is dat de betreffende persoon met een gesloten mond gefotografeerd werd.

Bedrag

Voor de normale procedure:

 • volwassenen: 85 euro
 • minderjarigen: 55 euro

Voor de spoedprocedure:

 • volwassenen: 260 euro
 • minderjarigen: 230 euro

Uitzonderingen

64 bladzijden paspoort (frequente reiziger)

Wie zeer veel reist naar verschillende bestemmingen waar telkens weer een ander visum voor nodig is, komt met zijn huidig paspoort niet lang genoeg toe. Daarom kunnen deze reizigers zich een dik paspoort aanschaffen. Het boekje telt 64 pagina’s i.p.v. 32 pagina’s en is enkel verkrijgbaar in spoedprocedure.

Tweede reispas

Via een schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag gericht aan de dienst burgerzaken kan je een tweede reispaspoort bekomen. Indien het tweede paspoort nodig is voor je beroep moet de aanvraag en motivatie uitgaan van je werkgever.

Een tweede paspoort laat bijvoorbeeld toe:

 • te reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij een ambassade of consulaat van een ander land;
 • om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen aan te vragen;
 • het ene paspoort te gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort, maar geen visa eisen, en het andere voor inreis- en verblijfsvisa;
 • te reizen naar een land dat het niet apprecieert dat visa en stempels in het eerste paspoort aantonen dat een ander land, waarmee het op gespannen voet leeft, werd bezocht.

De geldigheid van de tweede reispas is niet afhankelijk van het andere paspoort. Wie twee paspoorten heeft, moet erop letten met hezelfde paspoort hetzelfde land in en uit te reizen.

Humanitair paspoort

Om humanitaire, dringende en bewezen redenen (bv. ernstig ongeval in het buitenland waarbij een naast familielid betrokken is, opname van een naast familielid in een ziekenhuis omwille van ernstige reden, verdwijning of overlijden van een naast familielid in het buitenland) waarbij een dringende afreis nodig en mogelijk is, kan het gebeuren dat snelle afgifte van een reispas nodig is.

Om aan aanvragen van die aard te kunnen tegemoetkomen, heeft de FOD Buitenlandse Zaken een voorlopig paspoort ontworpen dat enkel door de FOD Buitenlandse Zaken zelf wordt afgegeven. Het voorlopig paspoort heeft maar een geldigheidsduur van 6 maanden.

De aanvraag dient tijdens de kantooruren te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken. Buiten de kantooruren wordt het voorlopig paspoort afgegeven door de wachtdienst van Buitenlandse Zaken. Beide zijn telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 02 501 81 11.

Contact