Parkeerkaart voor personen met een beperking

De maatregel bestaat uit de toekenning van een parkeerkaart aan bepaalde categorieën van personen met een beperking. Deze kaart biedt hen de mogelijkheid om hun voertuig, conform de gemeentelijke reglementen, te parkeren:

  • op de aan personen met een beperking voorbehouden plaatsen;
  • zonder tijdsbeperking op plaatsen waar parkeren beperkt is in tijd (blauwe zones);
  • gratis parkeren op betalende plaatsen in sommige steden en gemeenten, waaronder Tienen, op parkeerplaatsen met parkeermeters of gemeentelijke parkings met een slagboom. Neem contact op met de steden en gemeenten waar je naar toe wilt gaan om te weten wat daar van toepassing is.

Voorwaarden

Personen die, ofwel:

  • een blijvende invaliditeit hebben van 50 % of meer (invaliditeit van de benen) of 80 % of meer (andere invaliditeit);
  • oorlogsinvalide zijn met een invaliditeit van 50 % of meer;
  • volledig verlamd zijn aan de armen of bij wie beide armen werden geamputeerd;
  • ouder zijn dan 21 jaar en die, door hun gezondheidstoestand, een verminderde zelfredzaamheid hebben van 12 punten of meer of die een verminderde mobiliteit hebben van 2 punten of meer;
  • jonger zijn dan 21 jaar en die, door hun gezondheidstoestand, een verminderde zelfredzaamheid hebben of een verminderde mobiliteit (2 punten in de categorie 'verplaatsing' of 'mobiliteit en verplaatsing').

Procedure

Aanvragen via dienst sociale zaken (of de mutualiteiten). De Directie-generaal Personen met een handicap levert de parkeerkaart voor personen met een beperking af en erkent de invaliditeit of de beperking die de toekenning van de kaart rechtvaardigt wanneer de persoon nog niet over een geldig attest beschikt.

Meebrengen

Identiteitskaart.

Contact