Registratie van katten

Vanaf 1 november '17 moeten alle katten voor de leeftijd van 12 weken geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden in de centrale databank CatID. De identificatie en registratie is verplicht vooraleer de katten weggegeven of verkocht worden.

Als je kat op 1 november '17 ouder was dan 12 weken, moet ze wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor het dier en voor jou is het natuurlijk beter als dit wel het geval is. Loopt je kat verloren, dan kan ze sneller terug herenigd worden met jou.

Als je kat al is geregistreerd in een andere databank, moet je ze niet opnieuw in CatID registreren. De identifciatie en registratie gebeurt door de dierenarts. Ook wijzigingen in de gegevens (bv. een adreswijziging) worden door de dierenarts doorgegeven.