Noodplan

Het KB van 16 februari ’06 betreffende de nood- en interventieplanning legt de principes aangaande noodplanning vast. In Tienen werd er een gemeentelijke veiligheidscel opgericht. Deze cel is samengesteld uit de burgemeester, de noodplanambtenaar en een vertegenwoordiger van elke discipline (brandweer, medische dienst, politie, logistiek en communicatie).

De veiligheidscel heeft verschillende taken: het actualiseren van de nood- en interventieplannen, het opmaken van een risico-inventaris, het organiseren van oefeningen … De noodplanambtenaar heeft een multidisciplinaire opdracht en volgt de noodplanning op.

Contact