Waardevol bouwkundig erfgoed in Tienen

Het waardevol bouwkundig erfgoed bestaat uit de gebouwen, constructies en structuren die opgenomen zijn in de volgende lijsten van waardevol bouwkundig erfgoed:

De volgende ontwerplijsten van lokaal waardevol erfgoed werden een eerste keer goedgekeurd door het schepencollege (besluit 07/03/2023). De ontwerpversie kan reeds bekeken worden in het kader van het openbaar onderzoek:

  1. Lijst van het waardevol bouwkundig erfgoed te Tienen, DEEL I: Tienen binnen de Vesten (PORTIVA, februari 2023)
  2. Detailstudie Groot-Begijnhof Tienen: Erfgoedwaarden pand per pand (PORTIVA, december 2022)
  3. Het waardevol klein religieus erfgoed te Tienen (PORTIVA, december 2021)

Voor het waardevol bouwkundig erfgoed gelden bijkomende voorschriften.

 

 

Contact