Naamsverbetering

Er zijn diverse mogelijkheden om akten van de burgerlijke stand te verbeteren. Akten van de burgerlijke stand worden bij vonnis verbeterd. Bij materiële misslag die wordt vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, zal een verzoekschrift gericht worden aan de procureur des Konings.

Procedure

Kom langs bij de dienst burgerzaken.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • De eventueel te verbeteren akte

Regelgeving

Gerechtelijk wetboek: art. 1383 tot en met art. 1385.
Burgerlijk wetboek: art. 99 – 100.

Maak een afspraak

Contact