Tiens OnderwijsNetwerk (TON)

Logo TON

 

 

 

 

Het Tiens OnderwijsNetwerk biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen gedurende hun schoolloopbaan.

Het netwerk verbindt onderwijs, welzijnspartners en stad Tienen om hier samen aan te werken en bundelt de krachten om elkaar te versterken.

Binnen het Tiens OnderwijsNetwerk kennen we elkaars werking, zijn we gelijkwaardige partners en weten we elkaar te vinden. We stimuleren een optimale samenwerking en synergie en communiceren op een open, verbindende en transparante manier met elkaar.

Het netwerk waarborgt continuïteit en speelt daarnaast dynamisch in op opportuniteiten die zich voordoen.

TON, dat is samen voor meer kansen!

 

Werking Labo's
Wie is wie Kalender