Restafvalzak

VuilniszakkenHet huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden huis aan huis opgehaald in een huisvuilzak met het logo van de stad. De data worden vermeld op de afvalkalender.

Huisvuilzakken dienen aangeboden te worden na 20.00 uur 's avonds de dag voor de ophaling en voor 07.00 uur de dag van de ophaling. Tijdens de zomermaanden wordt dit na 20.00 uur 's avonds de dag voor de ophaling en voor 06.00 uur 's morgens de dag van de ophaling. 

Voorwaarden

  • Het recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag geen scheuren, barsten of lekken vertonen.
  • Het moet aangeboden worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
  • Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan:
    • 20 kg voor een grote huisvuilzak;
    • 15 kg voor een kleine huisvuilzak.

Procedure

In navolging van de federale maatregelen in het kader van de coronacrisis worden er geen afvalzakken meer verkocht in het stadhuis. De Streekshop is gesloten.

De huisvuilzakken zijn te koop:

  • aan het onthaal in het stadhuis;
  • in de Streekshop;
  • in een aantal warenhuizen en winkels in Tienen: Brico Tienen, Carrefour, Carrefour Market - Mestdagh, Colruyt, Delhaize Darcq - Boterbloem, Delhaize Kumtich, Smatch, Carrefour Express, Pic Nic en SPAR.

Bedrag

Rol met 10 grote zakken: 22 euro.
Rol met 10 kleine zakken: 14 euro.

Regelgeving

Stedelijk reglement belasting op huisvuil.

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark.


Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen).

Contact