Masterplan 'Stadshart Tienen'

In 2022 heeft het stadsbestuur in samenwerking met het team Vlaams Bouwmeester een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan ‘Stadshart Tienen’. Na een intensief traject heeft het architectenbureau LIST het plan dit voorjaar afgewerkt. Het resultaat is een heldere visie voor de transformatie van de twee stadsblokken aan weerszijden van de Grote Markt.

 

LEVENDIG STADHUISPLEIN MET MULTIFUNCTIONELE GEBOUWEN

Ter hoogte van het huidige stadhuis krijgt een nieuw administratief centrum vorm. Het wordt geen klassiek kantoorgebouw, maar een cluster van multifunctionele gebouwen waarin naast stedelijke dienstverlening ook ruimte is voor horeca, ontmoeting en activiteiten. Ook de bibliotheek en het stadsarchief worden er gehuisvest.

Sfeerbeeld onthaal administratief centrumCentraal komt een nieuw stadhuisplein, dat de Peperstraat en de Kalkmarkt via een voetgangersdoorgang met elkaar verbindt. Dit plein vormt als het ware het hart van deze plek. De rondom gelegen gebouwen krijgen open benedenverdiepingen, die via meerdere toegangen betreden kunnen worden. De ruimtes worden zo opgebouwd dat de invulling kan veranderen in de tijd.

Het ceremonieel gedeelte van het stadhuis blijft behouden. Het vroegere politiekantoor wordt omgevormd tot een plek waar activiteiten en exposities kunnen plaatsvinden.

De gebouwen kunnen na de kantooruren gebruikt worden door verenigingen en organisaties. Het stadhuisplein zal dus altijd een levendige plek zijn.

 

WOONSTRAAT MET GROENE ONTMOETINGSRUIMTE

Aan de overzijde van de Grote Markt krijgt het binnenplein ter hoogte van de muziekacademie verder vorm als publieke ontmoetingsruimte. Het gebouw van het stadsarchief wordt uitgebreid tot een grote multifunctionele ruimte.  

De bibliotheek krijgt een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld wonen. Tussen het Vredegerecht en het Toreke kan een bouwvolume voorzien worden om een nieuwe invulling van de historische gebouwen te ondersteunen. Dit gebied krijgt een eerder semi-publiek karakter met tuinen.

Achter de bibliotheek is het mogelijk om tussen de Leuvensestraat en de Gilainstraat een nieuwe woonstraat te creëren die dit binnengebied ontsluit. Daar is dan ruimte voor een mix van woontypes met op de koppen van de straat handelsruimtes. Ook de site van het Toreke kan hier een toegang krijgen.

Transparante benedenverdiepingen in zowel het bibliotheekgebouw als het nieuwe bouwvolume, zullen ervoor zorgen dat alle onderdelen van de site aansluiting vinden bij elkaar.

REALISATIE IN FASES

De realisatie van dit masterplan zal gefaseerd gebeuren. Voor sommige delen zal de stad samenwerkingen aangaan met private partners. In een eerste fase vanaf 2026 zal de bouw van de gebouwencluster rondom het nieuwe stadhuisplein gerealiseerd worden. De kostprijs daarvan wordt geschat tussen de 11,3 en 14 miljoen euro. Het streefdoel is dit project eind 2028 op te leveren. Vervolgens kunnen de bibliotheek en het stadsarchief verhuizen en kan het project aan de noordelijke zijde van de Grote Markt verder vorm krijgen.  

Het masterplan ‘Stadshart Tienen’ wordt nu donderdag 27 april ’23 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Met dit ambitieuze project wil de stad een efficiënter beheer van het stadspatrimonium en een uitnodigende dienstverlening voor haar inwoners en bezoekers realiseren. De stadsgebouwen krijgen een multifunctionele en kwaliteitsvolle invulling, waarbij ook het historisch erfgoed volledig tot zijn recht komt.


Wil jij in de toekomst op de hoogte blijven van het masterplan stadshart, dan kan je je hieronder inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over het project. De volledige presentatie kan je hier raadplegen

 

Maquette zuidelijke cluster (huidig stadhuis)

 

Maquette zuidelijke cluster

Donkerblauw: ceremonieel gedeelte
Geel: multifunctionele ruimte en horeca
Donkergroen: bibliotheek
Lichtgroen: stadsarchief
Rood: kantoren

 

 

 

 

 

 

 

Overzichtsplan

Overzichtsplan

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief

Tijdens de verdere stappen van het project versturen we regelmatig een nieuwsbrief met een stand van zaken. Via onderstaand inschrijvingsformulier kan je je inschrijven voor deze nieuwsbrief. 

 

Contact