Aanvraag Belgische nationaliteit

Buitenlanders kunnen onder bepaalde voorwaarde de Belgische nationaliteit aanvragen. 

Voorwaarden

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen is mogelijk in 5 welomschreven gevallen:

  • Art. 12bis §1, 1°: In België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sedert de geboorte.
  • Art. 12bis §1, 2°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, maatschappelijk  integratie en economische participatie kunnen bewijzen.
  • Art. 12bis §1, 3°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal en maatschappelijke integratie kunnen bewijzen en gehuwd zijn met een Belg en de laatste 3 jaar samenleven OF ouder zijn van een Belgisch kind.
  • Art. 12bis §1, 4°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, mindervalide zijn OF de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben.
  • Art. 12bis §1 5°: laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal kunnen bewijzen, en het bewijs leveren van deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap.

Procedure

Maak vooraf een afspraak met het vreemdelingenloket via bn@tienen.be. Je ontvangt een mail met een lijst van documenten die je ons moet bezorgen.

Bedrag

150 euro. Dit bedrag moet je betalen aan de ontvanger van de registratie (Philipssite 3A/bus 3 te 3000 Leuven) en is alleen van toepassing voor volwassenen.

Uitzonderingen

De procedure naturalisatie (bij de Kamer van volksvertegenwoordigers), één van de mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te bekomen,  is  een  uitzonderingsprocedure geworden: enkel voor statenlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die  Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België is ingeschreven (Art. 12);

Er is een speciale procedure voor kinderen beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat zij in België geboren zijn.

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit:

  • Wet van 04-12-2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04-12-2012)
  • Wet van 27-12-2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31-12-2012)

Contact