Noodnummers en wachtdiensten

Apothekers van wacht

Surf naar www.apotheek.be
Bel het nummer 0903 99 000

Brandweer - Ziekenwagen 112                                                                           

Bel het nummer 112
Administratie: tel 016 81 35 55 of 016 80 45 60
tienen@brandweervlaanderen.be
www.brandweertienen.be

Dokters van wacht

Huisarts van wacht
Zowel in het weekend als tijdens de week bereikbaar via tel 016 36 30 00
In de week wordt de wacht waargenomen vanuit de eigen praktijk van de arts.

Huisartswachtpost regio Tienen
Tijdens het weekend en op feestdagen

Gilainstraat 116 - 3300 Tienen
Bel naar het nummer 016 36 30 00
info@wachtposttienen.be
www.wachtposttienen.be

Lokale politie

Bel het nummer 101 of 016 80 58 05
info@politiezonetienen-hoegaarden.be 
www.politiezonetienen-hoegaarden.be 

Tandartsen

Weekends en feestdagen van 09.00 tot 18.00 uur
Bel het nummer 0903 39 969
www.tandarts.be