Attest inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis)

De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is voor alle jonge kinderen wettelijk verplicht. Zonder medisch bezwaar moet deze inenting gebeuren voor de leeftijd  van 18 maanden. Wie dit niet doet is strafbaar.

De inenting gebeurt gratis in het consultatiebureau Kind & Gezin of tegen betaling door een geneesheer naar eigen keuze.

Procedure

Een vaccinatieattest van de behandelende geneesheer is te bezorgen aan de snelbalie in het stadhuis (geen afspraak nodig).

Contact