Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het waakt over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, de interne communicatie inbegrepen.

 Ingrid Goyens

Voorzitter

Ingrid Goyens
tel 016 80 57 70 - fax 016 82 30 71
ingrid.goyens@tienen.be

 Ans Aerts

Financieel beheerder

Ans Aerts
tel 016 80 56 59 - fax 016 82 37 03
ans.aerts@tienen.be

Katrien Partyka

Burgemeester

Katrien Partyka                                              
tel 016 80 57 01
burgemeester@tienen.be

 Freddy Vandaele

Afdelingshoofd beleids- en projectmanagement

Freddy Vandaele        
freddy.vandaele@tienen.be                                  

 Marcia De Gent

Afdelingshoofd stadsontwikkeling

Marcia De Gent
tel 016 80 56 51
marcia.degent@tienen.be

 Liliane Vandegaer

Diensthoofd Autonoom Gemeentebedrijf Tienen

Liliane Vandegaer
tel 016 80 57 99
liliane.vandegaer@tienen.be

 Erwin Van Dycke

Diensthoofd cultuur

Erwin Van Dycke
tel 016 81 28 20
erwin.vandycke@tienen.be

Geert Wouters

Diensthoofd openbare werken en gebouwen

Geert Wouters
tel 016 80 57 02
geert.wouters@tienen.be

 An Vangoidsenhoven

Diensthoofd personeel

An Van Goidsenhoven
tel 016 80 57 84
an.vangoidsenhoven@tienen.be