Managementteam

 

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het waakt over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de stedelijke diensten, de interne communicatie inbegrepen.

 Patricia Willems

Algemeen directeur

Patricia Willems
tel 016 80 57 27
patricia.willems@tienen.be

 

 Ans Aerts

Financieel directeur

Ans Aerts
tel 016 80 56 59
ans.aerts@tienen.be

Katrien Partyka

Burgemeester

Katrien Partyka                                              
tel 016 80 57 01
burgemeester@tienen.be

 Freddy Vandaele

Afdelingshoofd beleids- en projectmanagement

Freddy Vandaele    
tel 016 80 57 43    
freddy.vandaele@tienen.be                                  

 Jan Lambrechts

Afdelingshoofd leven en welzijn

Jan Lambrechts    
tel 016 80 11 01    
jan.lambrechts@ocmw.tienen.be                                  

Foto Sigrid Darquennes

Afdelingshoofd ontmoeten en beleven

Sigrid Darquennes
tel 016 80 56 50
sigrid.darquennes@tienen.be

Foto Veronique Henderix

Afdelingshoofd publieke ruimte en gebouwen

Veronique Henderix
tel 016 80 57 93 
veronique.henderix@tienen.be 

Marcia De Gent

Afdelingshoofd stadsontwikkeling

Marcia De Gent
tel 016 80 56 51
marcia.degent@tienen.be 

Ingrid Goyens 

Diensthoofd lokale economie en juridische zaken

Ingrid Goyens
tel 016 80 57 70
ingrid.goyens@tienen.be