Werken aan waardevol bouwkundig erfgoed

Als je wil weten of je gebouw op de lokale lijst van het waardevol erfgoed staat, kan je dit opzoeken op de website van de stad.

Uitgangspunt

In het algemeen staat het behoud, de instandhouding en het herstel van de basiskenmerken van de bestaande (historische) gebouwen voorop.

Algemene bouwvoorschriften

Het schilderen van gevels van waardevolle gebouwen is altijd vergunningsplichtig (zie tevens politiereglement Getevallei (onderdeel reglementering op het bouwen, art. 7.0.4 f)

Specifieke bouwvoorschriften

Voor het waardevol bouwkundig erfgoed gelden bijkomende voorschriften.

 

Zit je nog met vragen? Raadpleeg de FAQ van erfgoed.

Contact