Gft-container

Gft-containerElk gezin beschikt over één gft-container om groente- fruit- en tuinafval gescheiden aan huis te laten ophalen. Er zijn twee formaten: 40 liter en 120 liter. De gft-ophaling gebeurt om de twee weken, de data vind je terug op de afvalkalender.

Gft-bak

Voorwaarden

  • Om recht te hebben op een gft-container, moet je inwoner van Tienen zijn. 
  • Per adres kan slechts één gft-container aangevraagd worden.
  • In de gft-container mag enkel groente-, fruit- en tuinafval.
  • Als je de gft-container aanbiedt voor ophaling, moet je er een zelfklever aan bevestigen: een gele voor de grote bak, een groene voor de kleine bak.

Procedure

Kapotte gft-container

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel heeft Ecowerf een formulier in je brievenbus gestoken dat de container tijdens het ledigen beschadigd is, ofwel is de container op een andere manier stuk gegaan. In beide gevallen kan je de kapotte - gereinigde - container omruilen in het recylcagepark.

In de woning is geen gft-container aanwezig

Je kan een gft-container afhalen in het recyclagepark met het ontvangstbewijs van aangifte van adresverandering of de bevestigingsmail wanneer deze aangifte digitaal is verlopen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Ontvangstbewijs van aangifte van adresverandering of de bevestigingsmail wanneer deze aangifte digitaal is verlopen (wanneer het om een woning gaat waar nog geen gft-container aanwezig is)

Bedrag

Gratis.

Mensen die minder mobiel zijn of zich om andere redenen niet zelf naar het recyclagepark kunnen verplaatsen, kunnen de container thuis laten leveren. Hiervoor wordt een kostprijs aangerekend van 20 euro via de DifTar-rekening.

Contact