Ontlenen feestmateriaal - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens vereniging/dienst/instelling

Categorie waartoe de aanvragende vereniging/dienst/instelling behoort *
Is de vereniging lid van één van de erkende stedelijke adviesraden?
Betreft het hier een aanvraag voor eenmalige gratis ontlening als lid van een erkende stedelijke adviesraad? *

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens ontlening

Datum/periode *
Levering *
Verklaring *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact