Buurtpreventienetwerken

De gemeenteraad van Tienen keurde een huishoudelijk reglement goed voor de oprichting van buurtpreventienetwerken ter voorkoming van woninginbraken. Met dit reglement willen het stadsbestuur en de lokale politie de oprichting van buurtpreventienetwerken faciliteren en er een kader voor creëren. 

De algemene doelstelling van buurtpreventienetwerken is het bestrijden van woninginbraken. Leden van een buurtpreventienetwerk kunnen door middel van berichten op WhatsApp verdachte personen, voertuigen of handelingen delen met hun buren na voorafgaandelijke kennisgeving aan de lokale politie.

Buurtpreventienetwerken zijn in de eerste plaats burgerinitiatieven van mensen die in een bepaalde buurt wonen of werken. Iedereen kan vanaf de leeftijd van 16 jaar instappen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de coördinator. Hij werft leden en fungeert als aanspreekpunt voor de lokale overheid en politie.

Elk buurtpreventienetwerk bestaat bij oprichting uit minimaal 20 leden (unieke adressen). Er wordt gestreefd naar 1 buurtpreventienetwerk per deelgemeente. Centrum Tienen wordt verdeeld in 4 sectoren waarbinnen telkens 1 buurtpreventienetwerk actief kan zijn: de wijk station, de handelswijk en Grote Markt, de wijk Torsinplein/Veemarkt en tot slot de wijk Industriepark/Kapucijnenhof/Kloosterhof/Viander/buitenzijde ring. Ook een apart buurtpreventienetwerk voor handelaars en bewoners van appartementen behoort tot de mogelijkheden. De concrete opzet en invulling kunnen echter wijzigen in functie van de respons van de bevolking.

Heb je interesse om deel uit te maken van jouw buurtpreventienetwerk? Neem dan even contact op met Ben Vangilbergen van de dienst preventie van de stad, tel 016 80 57 18 of ben.vangilbergen@tienen.be. De stad beheert de voorlopige ledenlijsten in afwachting van de aanstelling van coördinatoren. Zodra er voldoende leden zijn om een netwerk in een bepaalde buurt op te starten, dient de coördinator een formele aanvraag in bij het schepencollege.

Momenteel zijn er drie buurtpreventienetwerken actief in Goetsenhoven, Hakendover en Oplinter.

 

Contact