Identiteitskaart voor kinderen -12 jaar

Het identiteitsbewijs met foto is een papieren identiteitsdocument voor kinderen (niet-Belgen) jonger dan 12 jaar die ingeschreven zijn in het vreemdelingen-, bevolkings- of wachtregister. Het wordt afgeleverd op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.

Dit identiteitsbewijs is noodzakelijk als het kind naar het buitenland gaat (landen waarvoor geen reispas vereist is).

Het document vermeldt naast de identiteitsgegevens ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot  het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van kinderen van vreemde nationaliteit mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd.

Procedure

Het kind komt samen met de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen naar het vreemdelingenloket. Maak vooraf een afspraak.

Het document wordt meteen aangemaakt.

Meebrengen

  • Een recente pasfoto van het kind. Je vindt meer info over de kwaliteitseisen van deze foto op www.tienen.be/voorschriften-pasfoto. In het stadhuis is een fotocabine aanwezig (niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar).
  • Telefoonnummers van personen die in geval van nood kunnen verwittigd worden

Bedrag

2 euro.

Contact