Groen: genieten of bron van ergernis?

Een tuin is keihard genieten … maar voor sommige mensen vormen de bomen en struiken van de buren een bron van ergernis. En dat leidt wel eens tot burenruzies. Aangezien tuinen privédomein zijn, kan de stad hier niet in tussenkomen, maar we kunnen wel wat tips geven.

Bezint eer ge begint

Houd rekening met de gevoeligheden van je buren voor je een haag of boom aanplant. Respecteer de afstandsregels zoals die worden voorgeschreven door het Veldwetboek. Breng hen eventueel op de hoogte van je plannen. Zo voorkom je heel wat problemen.

Probeer te genieten

Bomen, struiken en planten zijn belangrijk voor het milieu: voor de luchtkwaliteit, voor allerlei dieren en ook voor de mens. Ook al zet je in je eigen tuin geen bomen of struiken, probeer te genieten van het groen om je heen, dus ook van de bomen en struiken in de tuin van je buren. Bomen en struiken deinen mee op het ritme van de seizoenen. Dat betekent ook kale takken in de winter (behalve bij groenblijvende soorten), ontluikend groen en bloesems in de lente, dichte begroeiing en schaduw in de zomer en noten, vruchten en vallende bladeren in de herfst. De vruchten of noten die van de boom op jouw eigendom vallen, zijn voor jou, maar zolang ze aan de boom hangen, zijn ze van de eigenaar van de boom.

Praat met je buren

Heb je last van de haag of bomen van je buur, praat er dan over met je buur en leg uit wat het probleem is. Samen kunnen jullie zoeken naar de beste oplossing voor beide partijen. Overhangende takken mag je zelf niet snoeien, maar je kunt wel vragen aan je buur om dit te doen.

Houd je aan de regels

Heb je toch erg veel last van bijvoorbeeld overhangende takken of te veel schaduw door een boom en is het moeilijk tot een compromis te komen met je buur, dan kan je een beroep doen op de wijkagent, die kan bemiddelen. Je mag in geen geval zelf snoeien aan het groen van je buren. Weet ook dat je een boom niet zomaar mag kappen; daarvoor moet de eigenaar van de boom een omgevingsvergunning aanvragen in het omgevingsloket. In het uiterste geval kan je naar de vrederechter stappen die de situatie zal bekijken en een uitspraak zal doen.