Sociale leningen

Wie een bescheiden inkomen heeft kan onder bepaalde voorwaarden lenen bij het Vlaams Woningfonds voor:

 • de aankoop van een woning of appartement;
 • behoud van een woning of appartement na echtscheiding of stopzetting samenwonen;
 • renovatie, aanpassing of verbetering van een woning of appartement.

De meest recente voorwaarden voor een lening bij het Vlaams Woningfonds vind je terug op www.vlaamswoningfonds.be.

Voorwaarden

Lenen bij het Vlaams Woningfonds

De sociale lening van het Vlaams Woningfonds is een woonkrediet voor gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen, het belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag niet lager zijn dan 9.929 euro en de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Op de website van het Vlaams Woningfonds kan je met een eenvoudige tool je maximum geïndexeerd inkomen berekenen: https://vlaamswoningfonds.be/simulatie-maximum-toegelaten-netto-belastbaar-inkomen

Voorwaarden:

 • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest;
 • je bent minimum 18 jaar;
 • de woning is hoofdzakelijk bestemd voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan met de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • de woning met beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • de woning moet gedurende de ganse duur van de lening door minstens 1 van de ontleners bewoond worden;
 • de woning mag niet verhuurd worden;
 • je moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen; d.w.z. dat uw maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van de schuld te voldoen aan de normale gezinsbehoeften;
 • de maximum verkoopwaarden van de woning op grondgebied Tienen dient onder de vastgestelde grenzen te blijven. Op de website van het Vlaams Woningfonds kan je met een eenvoudige tool de maximale verkoopwaarde simuleren: https://vlaamswoningfonds.be/simulatie-maximale-verkoopwaarde

 Opmerking: de berekende maximum waarde:

 • is niet van toepassing indien de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen in geval van echtscheiding of stopzetting van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd werd met een lening van het Vlaams Woningfonds;
 • wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De verkoopwaarde van de woning wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

Procedure

Waar te bekomen:

Het Vlaams Woningfonds in Tienen:
Sociaal Huis, Kabbeekvest 110
Zitdag elke maandagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur, uitsluitend na afspraak.
Voor een afspraak: tel 02 548 91 44 of tel 02 548 91 49

Contact