Adresverandering binnen de gemeente

Als je van adres verandert/verhuist binnen dezelfde gemeente, dan moet je daarvan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren via het elektronisch invulformulier of bij de dienst burgerzaken in het stadhuis.

Voor Belgen

  • Je moet aangifte doen bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen nadat de woning effectief betrokken werd.
  • De wijkinspecteur van de politie controleert de aangifte.
  • Na deze vaststelling krijg je van de wijkinspecteur een uitnodiging om je opnieuw aan te melden bij de dienst burgerzaken om het adres op je elektronische identiteitskaart te laten aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van je pin- en pukcode.
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkingsregister.

Voor niet-Belgen

  • Als je van adres verandert, moet je aangifte doen bij de dienst burgerzaken. Maak vooraf telefonisch een afspraak via de nummers 016 80 57 86 of 016 80 57 87.
  • De wijkinspecteur van politie controleert de aangifte.
  • Na deze vaststelling krijg je van de wijkinspecteur een uitnodiging om je opnieuw aan te melden bij de dienst burgerzaken om het adres op je identiteits/verblijfskaart aan te passen.
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkings-/vreemdelingen- of wachtregister.

Meebrengen

De identiteitskaart van de persoon of personen die een adreswijziging aanvragen. 

Na het bezoek van de wijkinspecteur breng je voor alle gezinsleden die mee verhuizen volgende documenten mee:

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contact