Adresverandering binnen de gemeente

Als je van adres verandert/verhuist binnen dezelfde gemeente, dan moet je daarvan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren via het elektronisch invulformulier of bij de dienst burgerzaken in het stadhuis.

  • Je moet aangifte doen bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen nadat de woning effectief betrokken werd.
  • De wijkinspecteur van de politie controleert de aangifte.
  • Een week na het bezoek van de wijkagent mag je je aanmelden bij het onthaal in het stadhuis om het adres op je elektronische identiteitskaart (of verblijfskaart bij niet-Belgen) te laten aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van je pin- en pukcode. Je moet hiervoor geen afspraak maken. 
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkingsregister (of vreemdelingen- of wachtregister voor niet-Belgen).

Meebrengen

De identiteitskaart van de persoon of personen die een adreswijziging aanvragen. 

Na het bezoek van de wijkinspecteur breng je voor alle gezinsleden die mee verhuizen volgende documenten mee:

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contact