Pensioen

Bij de dienst sociale zaken kan je terecht voor:

  • informatie over de pensioenwetgeving;
  • raming van de toekomstige pensioenrechten via www.mypension.be;
  • aanvraag rustpensioen werknemers – Federale Pensioendienst;
  • aanvraag rustpensioen zelfstandigen – RSVZ;
  • aanvraag overlevingspensioen;
  • aanvraag overgangsuitkering;
  • aanvraag inkomensgarantie voor ouderen – IGO. 

Voorwaarden

Aanvragen voor rustpensioen kunnen vanaf 1 jaar voorafgaand aan het pensioen.

Procedure

De elektronische aanvraag gebeurt door dienst sociale zaken. Je kan zelf een aanvraag indienen via www.mypension.be.

Meebrengen

Identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Contact