Verbintenis tot tenlasteneming

Visumplichtige buitenlanders moeten bij het indienen van hun visumaanvraag een verbintenis tot ten lasteneming voorleggen. 

Voorwaarden

De persoon die de verbintenis ondertekent (de garant)  dient de Belgische nationioliteit te bezitten of gemachtigd te zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Hij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken. 

Procedure

De garant moet zich aanbieden bij het vreemdelingenloket in de gemeente waar hij woont. Maak vooraf een afspraak.

Hier wordt een formulier 'Verbintenis tot tenlasteneming' ingevuld. De handtekening van de garant wordt gewettigd.

Meebrengen

Eigen identiteitskaart en de nodige documenten/gegevens over de personen die naar hier wensen te komen.

Indien het om een toeristenvisum gaat, is ook een kopie van de identiteitskaart en van de 3 laatste loonfiches van de garant vereist.

Bedrag

Gratis

Contact