Lichaam schenken aan de wetenschap

Je kan tijdens je leven beslissen om je lichaam na je dood te schenken aan de wetenschap. Dit wordt niet geregistreerd bij de dienst burgerzaken (zie verder procedure).

Procedure

Neem contact op met de medische faculteit van een universiteit naar keuze. Daar krijg je inlichtingen over wat je moet doen.

De universiteit bezorgt je een formulier als voorbeeld om je wilsbeschikking tot schenking van je lichaam vast te leggen. Dit formulier dient als 'testament'. De tekst moet eigenhandig geschreven, ondertekend en gedateerd worden in tweevoud. Eén exemplaar dien je zelf te bewaren of aan je nabestaanden toe te vertrouwen.

Het tweede exemplaar stuur je naar de afdeling anatomie van de universiteit. Van hen krijg je een bevestiging samen met een kaartje met alle gegevens en ook een uitleg wat er te doen staat bij overlijden. Dit kaartje dient zeer goed te worden bewaard, eventueel bij de identiteitskaart. De uitvoerders zijn meestal de nabestaanden. Alleenstaanden bezorgen een kopie van de documenten aan de huisarts of een andere vertrouwenspersoon.

Bedrag

Gratis.

Contact