Register verwaarlozing

Het wooninfopunt houdt een register verwaarlozing bij. Dit bestaat uit een lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

Er is sprake van verwaarlozing als er ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas. 

Verwaarloosde woningen en gebouwen zijn een doorn in het oog. Ze hebben een negatieve uitstraling op de omgeving en kunnen leiden tot een verminderde waarde van het pand en de omliggende gebouwen.
De woningen of gebouwen kunnen een gevaar betekenen voor de omgeving: delen die afbrokkelen, scheuren, vochtproblemen en schimmels door lekkage, enz.
Verwaarlozing heeft vaak negatieve gevolgen voor de woonkwaliteit, panden krijgen te kampen met grote energieverliezen en bijgevolg hoge energiefacturen.
De verwaarlozing moet voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Het opzet is om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren. De eigenaars moeten een duwtje in de rug krijgen om hun woning of gebouw in goede staat te houden.

Procedure

Inventarisatie

Verwaarlozing wordt vastgesteld door een controleur en inventarisbeheerder die een onderzoek ter plaatse uitvoert vanop het openbaar domein. De gebreken worden aangeduid op een technisch verslag waarbij een gebrek of teken van verval van cat. I geldt voor 1 punt, van cat.II voor 3 punten en van cat. III voor 9 punten. Als het pand een eindscore behaalt van minstens 9 strafpunten, dan wordt het beschouwd als verwaarloosd en opgenomen in het register. 
Er wordt een administratieve akte opgemaakt die samen met het technisch verslag, aangetekend bezorgd wordt aan de eigenaar of vruchtgebruiker. Als je het niet eens bent met de vaststelling van de verwaarlozing kan je binnen de 30 dagen een bezwaar indienen. 

Mijn pand is opgenomen, wat nu

Het eerste jaar gebeurt er niets en heb je tijd om een plan van aanpak uit te werken of herstellingen uit te voeren. Je kan vrijgesteld worden van de belasting onder bepaalde voorwaarden. Deze vrijstelling moet je aanvragen.

Enkele voorbeelden van vrijstellingen:

 • eigenaar of vruchtgebruiker zijn die de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats en geen enkele andere woning als eigendom heeft;
 • eigenaar of vruchtgebruiker die er niet woont maar geen enkele andere woning als eigendom heeft;
 • nieuwe eigenaar, niet bij overdracht aan vennootschappen;
 • renovatie met een omgevingsvergunning;
 • renovatie met een gedetailleerd renovatieschema;
 • vernield door plotse ramp;
 • verblijf in een ouderenvoorziening;
 • beperkte handelingsbekwaamheid door gerechtelijke beslissing;
 • de woning of het gebouw is beschermd als monument;
 • verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek;
 • onteigening;
Wat zijn de gevolgen van een opname

Wanneer een gebouw of woning 12 maanden in het register verwaarlozing opgenomen is en je hebt geen recht op een vrijstelling dan is er een belasting verschuldigd. Deze heffing hangt af van de stad of gemeente waar het goed is gelegen. 

Als je deze aanslag onterecht zou ontvangen hebben, kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van je aanslagbiljet een bezwaar indienen.

Schrapping

Een gebouw of een woning wordt geschrapt uit het register verwaarlozing wanneer de eigenaar kan aantonen dat het pand gerenoveerd is of voldoende hersteld is langs de buitenkant zodat het een eindscore van minder dan 9 strafpunten behaalt.
In geval van sloop wordt het gebouw of de woning uit het register verwaarlozing geschrapt als alle puin geruimd is. Een schrapping vraag je schriftelijk aan bij de bevoegde administratie.

Regelgeving

Het reglement van jouw stad of gemeente kan je hieronder terugvinden.

Contact