Ontleding drinkwater

Indien je woont in het verzorgingsgebied van De Watergroep en nog geen aftakking op het drinkwaternet hebt, kan je je putwater eenmalig gratis laten analyseren voor een beperkt aantal parameters. Voorwaarde is wel dat het technisch mogelijk is voor De Watergroep om je woning aan te sluiten op het drinkwaternet. Een dergelijke gratis analyse kan slechts één keer aangevraagd worden. De aanvraag dient gericht te worden aan uw provinciale directie.

Indien het technisch niet mogelijk is om aan te sluiten op het drinkwaternet, kan je via de stad een gratis analyse aanvragen bij de Gezondheidsinspectie (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

Indien je een aftakking op het drinkwaternet hebt, maar ook de kwaliteit van je putwater wenst te kennen, kan je een analyse aanvragen tegen kostprijs.      

Procedure

De formulieren vind je op de www.vmm.be

Contact