Masterplan Kumtich

Situering van het project

De stad Tienen maakt werk van een toekomstvisie voor Kumtich. De voorbije decennia is de groei in Kumtich voornamelijk opgevangen door verkavelingen. De publieke voorzieningen – zoals ontmoetingsruimte en speelinfrastructuur – evolueerden niet mee met het toenemend aantal woningen. Daardoor is Kumtich door de jaren heen landschappelijk versnipperd geraakt en verloor het dorpshart een stukje van zijn charme en identiteit.

De stad Tienen wil voor Kumtich en zijn inwoners een duurzame en leefbare toekomst garanderen. Deze toekomstvisie zal vastgelegd worden in een masterplan dat een kader zal vormen voor de verdere inrichting van het dorp.

Opmaak masterplan

Voor de opmaak van het plan is in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester een ontwerpbureau geselecteerd. Het ontwerp moet nu vorm krijgen en dat gebeurt in samenspraak met de buurt en de verenigingen.

Het ontwerpbureau is in mei gestart met de opdracht. De effectieve opmaak van het plan zal een 11-tal maanden in beslag nemen. In de loop van dit proces zullen meerdere participatiemomenten georganiseerd worden. Om de buurt en verenigingen alvast te informeren over de ambities van het plan wordt een eerste infomoment gehouden.

Infomarkt

Tijdens een infomarkt op donderdag 4 juli '24 werden de ambities van het masterplan voorgesteld aan de hand van informatieve panelen. Buurtbewoners hadden de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. 

Bekijk de infopanelen

Heb je hierover nog opmerkingen of suggesties? Dan kun je die nog doorgeven tot en met zondag 14 juli ‘24 via ruimtelijkeordening@tienen.be.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief

Tijdens de verdere stappen van het project versturen we regelmatig een nieuwsbrief met een stand van zaken. Via onderstaand inschrijvingsformulier kan je je inschrijven voor deze nieuwsbrief.