Bijlage 35

Je kunt als burger van de Europese Unie of als derdelander een bijlage 35 krijgen. Dit is een voorlopig verblijfsdocument.

Voorwaarden

Je diende een schorsend beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een schorsend beroep is mogelijk tegen sommige beslissingen tot weigering van een verblijfsaanvraag en tegen sommige beslissingen tot uitwijzing uit België

Procedure

Maak vooraf een afspraak met het vreemdelingenloket.

Het bijzonder verblijfsdocument is bij afgifte 3 maanden geldig. Daarna wordt de bijlage 35 maandelijks door de gemeente verlengd, zolang je beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt.

Meebrengen

Eventueel paspoort.

Bedrag

Gratis.

Contact