Aangifte levenloos geboren kind

Sinds 31 maart '19 is de nieuwe wet van kracht rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen. Voortaan kan een akte worden opgemaakt voor kinderen die tussen 140 en 179 dagen zwangerschap overlijden. In die akte kan ook een voornaam worden opgenomen.

Voor kinderen die na meer dan 180 dagen zwangerschap levenloos geboren worden, moet een overlijdensakte worden opgemaakt.  Daarin kan een voornaam en een naam worden opgenomen. 

Ouders van kinderen die voor de inwerkingtreding van de wet levenloos werden geboren, kunnen nog tot 30 maart 2020 via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen om een akte op te maken of om in de bestaande akte een voornaam/naam op te nemen.

Voorwaarden

De aangifte van een levenloos geboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.

De aangifte van een levenloos geboren kind is optioneel vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Meebrengen

Overlijdensattest

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak

Contact