Conformiteitsattest voor verhuren van woningen

Als je een woning verhuurt in het Vlaamse gewest, moet je zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen waarmee je kan aantonen dat de huurwoning aan deze kwaliteitsnormen voldoet.

 

Voorwaarden

Je bent verhuurder van de woning.

Procedure

Aanvragen kunnen gebeuren telefonisch, per mail of met het elektronisch invulformulier.

Het onderzoek naar de conformiteit van de woning zal uitgevoerd worden door de gemeentelijke woningcontroleur van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout. 

Controlepunten zijn o.a.

 • Zijn de technische installaties (elektriciteits- en gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
 • Is er een risico op CO-vergiftiging?
 • Kan de woning voldoende verlucht worden?
 • Is er vochtschade?
 • Is er dubbele beglazing aanwezig?
 • Zijn er voldoende rookmelders?
 • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
 • Is het dak van de woning voldoende geïsoleerd?

Van het onderzoek wordt een verslag opgemaakt waarbij gebreken worden gequoteerd in 3 categorieën. Indien uit het technisch verslag blijkt dat de woning minder dan 7 gebreken van categorie I scoort, zal de burgemeester een conformiteitsattest uitreiken dat 10 jaar geldig blijft.

Voor een woning in Tienen die verhuurd wordt of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen.

 • Vanaf 01/01/2020 in de stadskern van Tienen binnen de Vesten.
 • Vanaf 01/05/2023 in het kleinstedelijk gebied (dit omvat het gebied binnen de vesten van Tienen alsook het gebied dat bestaat uit, en wordt ingesloten door, de straten vermeld in de gemeentelijke verordening conformiteitsattest - aanpassing i.k.v. uitrol fase 3).
 • Vanaf 01/01/2025: voor het volledige grondgebied van Tienen.

In Zoutleeuw is het conformiteitsattest verplicht vanaf 01/01/2022 voor het volledige grondgebied.

In Geetbets is het conformiteitsattest verplicht vanaf 01/05/2022 voor het volledige grondgebied.

Meebrengen

Indien beschikbaar het EPC attest, keuring van elektriciteit- en gasinstallatie.

Bedrag

Zowel de woningcontrole als de afgifte van het conformiteitsattest zijn gratis.

Wie een woning verhuurt zonder een geldig conformiteitsattest riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

Uitzonderingen

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 10 jaar vrijgesteld van deze verplichting.

Indien een conformiteitsattest wordt afgeleverd in het kader van een huursubsidie of adminstratieve procedure ongeschikt- of onbewoonbaar.

Regelgeving

 • De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en uitvoeringsbesluit.
 • Het Kamerdecreet en uitvoeringsbesluit.
 • Het heffingsdecreet en uitvoeringsbesluit.
Online aanvragen

Contact