Conformiteitsattest voor verhuren van woningen

Huurwoningen moeten voldoen aan de Vlaamse woningkwaliteitseisen. Wanneer de woning bij controle voldoet aan deze kwaliteitseisen, kan je als verhuurder een conformiteitsattest verkrijgen.

Voorwaarden

Je bent verhuurder van de woning.

Procedure

Aanvragen kunnen gebeuren met het pdf-aanvraagformulier of het elektronisch invulformulier.

Meebrengen

Aanvraagformulier en grondplannen van het pand met aanduiding van de oppervlakten.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Indien een conformiteitsattest wordt afgeleverd in het kader van een huursubsidie of adminstratieve procedure ongeschikt- of onbewoonbaar.

Regelgeving

  • De Vlaamse Wooncode en uitvoeringsbesluit.
  • Het Kamerdecreet en uitvoeringsbesluit.
  • Het heffingsdecreet en uitvoeringsbesluit.
Online aanvragen

Contact