Waarnemend algemeen directeur

De wnd. algemeen directeur zorgt voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de stadsdiensten.

Ingrid Goyens Ingrid Goyens
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 70 - fax 016 82 30 71
ingrid.goyens@tienen.be