Algemeen directeur

De algemeen directeur zorgt voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de stadsdiensten.

Patricia Willems

Algemeen directeur

Patricia Willems
tel 016 80 57 27 - fax 016 82 30 71
algemeen.directeur@tienen.be