Bereikbaarheidsplan stadscentrum

Sinds 29 oktober ‘20 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad Tienen van kracht. In het mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Dit kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 voor het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staan.

De komende maanden zal de stad haar inwoners, bezoekers en andere relevante partijen intensief betrekken om het plan samen verder vorm te geven. Het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum is één van de concrete acties en wordt gezien als teamwerk tussen de stad, het studiebureau, handelaars en verenigingen, scholen en de burgers.

Verkeersonderzoeken

Van 20 tot 25 september '21 werd in het centrum van de stad op een heel aantal wegen en kruispunten met de Vesten materiaal geïnstalleerd om verkeerstellingen uit te voeren. Het gaat om camera’s en telslangen over de rijbaan. Dit kadert in een onderzoek naar de herkomst en bestemming van wagens en fietsers om zo drukke wegen en kruispunten in kaart te brengen. Daarnaast vond er ook reeds een parkeeronderzoek in en rond de stad plaats. Binnenkort zal ook een route-analyse uitgevoerd worden om het saturatieniveau, de gemiddelde snelheid en reistijd te bepalen.

Participatietraject

Er is een uitgebreid participatietraject aan gekoppeld waarbij we op geregelde momenten alle inwoners en bezoekers van Tienen willen betrekken. Daarnaast zal een klankbordgroep doorheen het hele proces meedenken over de inhoud van het bereikbaarheidsplan en de participatie van en de communicatie naar de brede bevolking.

In een eerste fase gingen we van start met een online bevraging waarin we polsten naar de knelpunten, de meest voorkomende bestemmingen, het gebruik van vervoersmiddelen,de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en minder mobiele personen ... Kortom, hoe we kunnen bijdragen tot de veiligheid, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Niet alles kan in één keer worden aangepakt of opgelost. Daarom hoorden we graag aan welke oplossingen men denkt of waar men 'quick wins' ziet. Door zoveel mogelijk mensen de bevraging te laten invullen, kregen we zicht op de prioritaire acties en kunnen we een aangenaam stadscentrum creëren voor iedereen.

De resultaten van de online bevraging (samenvatting) zijn gekend. Je kan ze in een filmpje bekijken via onderstaande knop. Met deze brede waaier aan input gaat het studiebureau nu verder aan de slag. In maart ’22 vindt een tweede workshop met de klankbordgroep, een representatieve groep van verenigingen en belangrijke spelers van de stad en een 10-tal geëngageerde burgers plaats. Hier zal een voorstel voor het bereikbaarheidsscenario toegelicht en besproken worden. Na het scherpstellen en vertalen van het scenario naar acties, zal er rond april/mei ’22 een tweede online bevraging voor de burgers georganiseerd worden voor opmerkingen op enkele uitgewerkte ontwerpen en beelden van concrete acties.

 

Updates bereikbaarheidsplan 

Bouw je graag mee aan ons bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum? Ga dan naar bereikbaar.tienen.be om de laatste updates te lezen.

Ondertussen zijn de resultaten van de online bevraging gekend en gaat de klankbordgroep hier verder mee aan de slag.

 

Webtegel traject Webtegel resultaten bevraging