Voornaamsverandering

Je kan je voornaam laten wijzigen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Voorwaarden

Een voornaam wijzigen kan:

  • als je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • als je vreemdeling bent, geen voornaam hebt en de Belgische nationaliteit wil aanvragen.

Procedure

Voor een voornaamswijziging moet een verzoek tot voornaamsverandering opgesteld worden bij de ambtenaar van de burgelijke stand waar je ingeschreven bent.

Transgenders dienen ook een verklaring op eer op te maken.

Een voornaamswijziging is definitief na overschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Wanneer je niet in België geboren bent, vraag je zelf een geboorteakte op in je geboorteland, indien nodig voorzien van een apostille of legalisatie (zie www.diplomatie.be)

Een minderjarige moet vergezeld worden door een wettelijke vertegenwoordiger.

Bedrag

250 euro.

Aanvragen tot voornaamswijziging van vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken is gratis.

Transgenders betalen 25 euro.

Maak een afspraak

Contact