Adresverandering komende van een andere gemeente

Kom je van een andere gemeente in Tienen wonen, dan moet de aangifte van de adreswijziging in Tienen gebeuren.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.

Procedure

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid. Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Een adreswijziging kan ook schriftelijk gebeuren (per brief, fax of e-mail). In dit geval moet je de rijksregisternummers doorgeven van alle gezinsleden die mee verhuizen. Of je kan gebruikmaken van het elektronisch aanvraagformulier.

Voor Belgen

  • Je moet aangifte doen bij de dienst burgerzaken, binnen de 8 werkdagen nadat de woning effectief betrokken werd
  • De wijkinspecteur van politie controleert de aangifte.
  • Na deze vaststelling krijg je van de wijkinspecteur een uitnodiging om je opnieuw aan te melden bij de dienst burgerzaken om het adres op je elektronische identiteitskaart te laten aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van je pin- en pukcode.
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkingsregister.

 

Voor niet-Belgen

  • Als je van adres verandert, moet je aangifte doen bij de dienst burgerzaken, aan het loket vreemdelingen. Maak vooraf telefonisch een afspraak via de nummers 016 80 57 86 of 016 80 57 87.
  • De wijkinspecteur van politie controleert de aangifte.
  • Na deze vaststelling krijg je van de wijkinspecteur een uitnodiging om je opnieuw aan te melden aan het loket vreemdelingen om het adres op je identiteits-/verblijfskaart aan te passen.
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Meebrengen

De identiteitskaart van de perso(o)nen die de aangifte doet/doen.

Na het bezoek van de wijkinspecteur breng je voor alle gezinsleden die mee verhuizen volgende documenten mee:

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contact