Papier en karton

Papier en kartonPapier en karton wordt minstens om de vier weken huis aan huis ingezameld. De data worden vermeld op de afvalkalender. Papier en karton wordt ook ingezameld in het recyclagepark. Op regelmatige tijdstippen houden ook de jeugdverenigingen een papierinzameling. 

Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grof vuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.

Voorwaarden

  • Het papier en karton dient aangeboden te worden in een kartonnen doos of moet samengebonden zijn met natuurkoord in een handelbare stapel.
  • Het gewicht van het recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg.
  • Per aansluitpunt en per inzameling mag gemiddeld max. 1 m³ aangeboden worden.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen).